• Thông tin kinh tế  

Công đoàn Dầu khí Việt Nam: “Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”
25/04/2019
(ĐCSVN) - Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2019 với chủ đề “Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”.
Petro Việt Nam
06:50 30/11/2015
Petro Việt Nam