Tối 15/11, tại Nhà hát Quân đội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức khai mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng LLVT và thanh niên, sinh viên lần thứ IX năm 2019 - Khu vực III, với chủ đề “Bài ca nâng bước quân hành”. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng ban Chỉ đạo Liên hoan dự và phát biểu khai mạc.

33 đoàn nghệ thuật quần chúng của các đơn vị cùng tham dự Liên hoan Nghệ thuật quần chúng LLVT và thanh niên, sinh viên lần thứ IX năm 2019.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Quán triệt, thực hiện các Nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn học nghệ thuật, về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị; sự quyết tâm, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong toàn quân, công tác văn hóa văn nghệ trong quân đội đã giữ vững định hướng, không ngừng phát triển, bám sát thực tiễn, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng trong Quân đội, góp phần nuôi dưỡng, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chất lượng hoạt động văn hóa văn nghệ được nâng cao, đội ngũ cán bộ, nhân viên, lực lượng hạt nhân văn nghệ quần chúng được kế thừa, trưởng thành và phát triển góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ IX năm 2019 được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tại Thủ đô Hà Nội, là dịp để đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và chất lượng phong trào văn hoá văn nghệ quần chúng ở cơ sở, góp phần tăng cường phối hợp, tổ chức các hoạt động chính trị, văn hóa giữa Lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên, sinh viên trong cả nước.

Cùng với các đoàn nghệ thuật quần chúng trong Quân đội, sự có mặt của các đoàn nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân, thanh niên, sinh viên là biểu hiện sinh động của tình cảm đoàn kết, gắn bó giữa các lực lượng vũ trang cách mạng với toàn dân vì sự nghiệp xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững chắc, làm nòng cốt trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng ban Chỉ đạo Liên hoan dự và phát biểu khai mạc.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, các đơn vị, các diễn viên- chiến sĩ văn hóa, văn nghệ nêu cao tinh thần đoàn kết, thân ái, tích cực giao lưu, học hỏi, thể hiện tốt nhất tài năng trong từng tiết mục, vai diễn, chương trình nghệ thuật, góp phần làm cho Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ IX thực sự là những ngày hội văn hóa sôi động, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân Việt Nam.

Liên hoan có sự tham gia của gần 1.200 diễn viên của 33 đoàn nghệ thuật quần chúng của các đơn vị. 

 Liên hoan Nghệ thuật quần chúng LLVT và thanh niên, sinh viên lần thứ IX năm 2019 - Khu vực III sẽ diễn ra đến ngày 22/11./.

Tin, ảnh Kim Cương