leftcenterrightdel
 Nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã được bê tông hóa (Ảnh: BT)

Toàn tỉnh chung tay xây dựng Nông thôn mới

Theo UBND tỉnh Nghệ An, thực hiện Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 3/3/2017 của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua “Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”, trong năm 2019, phong trào đã tiếp tục phát huy hiệu quả thiết thực. Toàn bộ hệ thống chính trị từ các cấp, các ngành, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đặc biệt là cộng đồng người dân đã tích cực tham gia, thi đua lập thành tích.

Cụ thể, Hội Liên hiệp phụ nữ đã đẩy mạnh phong trào thi đua cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với xây dựng Nông thôn mới”; Hội Nông dân đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất giỏi”, tổ chức nhiều hoạt động trợ giúp hội viên nông dân để có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, phối hợp với các đơn vị tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; Tỉnh Đoàn với phong trào “Tuổi trẻ Nghệ An chung tay xây dựng Nông thôn mới”…

Trong phong trào thi đua “Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới” đã xuất hiện nhiều đơn vị hoàn thành xuất sắc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Nghị quyết Hội đồng Nhân dân cùng cấp đề ra. Toàn tỉnh đã có 6 tập thể và 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; UBND tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn và Thành phố Vinh vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3; 168 tập thể và 216 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Tính đến hết tháng 10/2019, có 7 xã đã được Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đã đạt chuẩn NTM của tỉnh lên 225 xã, chiếm 52,2%. Bình quân tiêu chí cả tỉnh đạt 15,96 tiêu chí/xã.

Bên cạnh đó, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến nay ước đạt trên 28,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2019 giảm còn khoảng 4%. Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm Y tế đạt gần 89,79%.

leftcenterrightdel
 Mô hình trồng riềng tại xã Nam Hưng, Nam Đàn mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân (Ảnh: BT)

Đẩy mạnh xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu

Việc triển khai xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu cũng được Nghệ An quan tâm. Đến nay, thực hiện Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 12/1/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020, một số xã xây dựng theo hướng xã NTM kiểu mẫu đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Với xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Đảng ủy, UBND xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã cùng các đoàn thể đã phát động phong trào hiến đất ở, góp đất sản xuất để mở rộng đường giao thông thôn xóm, giao thông nội đồng và xây dựng các công trình phúc lợi. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đã đạt 45 triệu đồng/người/năm, gấp gần 1,8 lần thu nhập bình quân khu vực nông thôn toàn tỉnh. Hiện, xã Kim Liên đã đạt 18/19 tiêu chí theo tiêu chí hướng dẫn nông thôn kiểu mẫu.

Với xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, xã đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác; xây dựng nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả như: mô hình nuôi tôm sú, tôm quảng canh, mô hình nuôi cá kết hợp nuôi cua và chăn nuôi…giúp phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 ước đạt 57 triệu đồng/người/năm. Đến nay, xã Quỳnh Đôi, đã đạt 19/19 tiêu chí theo tiêu chí hướng dẫn nông thôn kiểu mẫu.

Không ngừng nâng cao chất lượng Nông thôn mới

Đến năm 2020, Nghệ An phấn đấu toàn tỉnh có thêm 25 xã đạt chuẩn NTM. Các xã được công nhận đạt chuẩn NTM tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đồng thời, nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn; tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho nhân dân. Phấn đấu, bình quân chung cả tỉnh đạt 16,8 tiêu chí/xã trở lên.

Để thực hiện mục tiêu, UBND tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương sẽ đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua xây dựng NTM từ tỉnh đến cơ sở nhằm nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh công tác truyền thông, thường xuyên cập nhật, đưa tin về các mô hình, các điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng NTM trên các phương tiện thông tin đại chúng để phổ biến và nhân rộng các mô hình này.

Đặc biệt là nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò người đứng đầu trong xây dựng NTM. Các sở, ban, ngành địa phương đưa vào chương trình công tác hàng năm các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Nội dung xây dựng NTM phải trở thành nhiệm vụ chính trị của địa phương và của các cơ quan có liên quan.

Bên cạnh đó, tập trung thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp ở mỗi địa phương gắn với phát triển ngành nghề, thu hút đầu tư của doanh nghiệp, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm và thu hút đầu tư.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, định hướng nghề, giải quyết việc làm sau khi đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu phát triển sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Đồng thời, vận động, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân./.

 

BT