* Sáng 10/10, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức cuộc họp triển khai công tác tuyên truyền - khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; công tác tuyên truyền vận động nhân dân về việc thành lập thị xã Sa Pa và các phường, xã trực thuộc.

Chuẩn bị công tác đại hội đảng bộ, Tỉnh ủy Lào Cai đã sớm thành lập Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; ban hành Kế hoạch số 245 về tuyên truyền - khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, việc thực hiện công tác tuyên truyền - khánh tiết được thực hiện theo 4 đợt, gồm: Tuyên truyền trước (trong thời gian diễn ra đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy), trong và sau thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI; tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng.

Họp triển khai công tác tuyên truyền - khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng tại Tỉnh ủy Lào Cai. Ảnh: baolaocai.vn

Trên cơ sở Kế hoạch số 245 của Tỉnh ủy, các sở, ngành, địa phương đã nghiên cứu xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền - khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các huyện: Sa Pa, Bắc Hà, Bảo Yên và thành phố Lào Cai triển khai lắp đặt 105 bảng giới thiệu tên đường phố ở 48 tuyến đường, phố, trong đó thành phố Lào Cai 30 tuyến, Bảo Yên 9 tuyến, Bắc Hà 4 tuyến, Sa Pa 5 tuyến.

Thời gian tới, các sở, ngành, đơn vị khẩn trương rà soát, ban hành hoặc điều chỉnh kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền - khánh tiết theo đúng phân công tại Kế hoạch 245, đảm bảo kịp thời, không bỏ sót nhiệm vụ, sát thực tiễn và có tính khả thi cao; cụ thể hóa nhiệm vụ tuyên truyền - khánh tiết trong kế hoạch của Tỉnh ủy làm căn cứ thực hiện, trước mắt là các nhiệm vụ thuộc đợt tuyên truyền - khánh tiết trước Đại hội Đảng bộ tỉnh; các cơ quan thông tin, báo chí tập trung tuyên truyền việc về đích sớm trong thực hiện các chỉ tiêu đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe phương án tuyên truyền cụ thể tại một số vị trí quan trọng trên các cửa ngõ của tỉnh, các huyện và thành phố Lào Cai. Đại biểu nhất trí cho rằng công tác tuyên truyền phải đi trước; có sự phân công phần việc, nội dung tuyên truyền cụ thể cho từng địa phương, từng ngành; huy động các doanh nghiệp hỗ trợ nguồn lực phục vụ công tác tuyên truyền...

* Sáng ngày 10/10/2019, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện hệ thống các chỉ tiêu chủ yếu của báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề xuất hệ thống chỉ tiêu chủ yếu báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hình ảnh tại Hội nghị. Ảnh: thanhhoa.gov.vn

Việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp uỷ Đảng, chính quyền; là cơ sở để các cấp, các ngành so sánh, xây dựng mục tiêu, định hướng phát triển; đồng thời là cơ sở phục vụ công tác đánh giá, tổng kết, giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện hệ thống chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2015 - 2020 vẫn còn một số vướng mắc, như: công tác dự báo chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh có nhiều biến động; công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện còn chưa đồng bộ giữa các cấp, các ngành, các địa phương…

Về hệ thống chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025, đối với cấp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất 27 chỉ tiêu chủ yếu, giảm 1 chỉ tiêu so với nhiệm kỳ 2015 - 2020; trong đó, có 26 chỉ tiêu giữ nguyên, không thực hiện 2 chỉ tiêu, gồm: cơ cấu ngành kinh tế và số giường bệnh/1 vạn dân và bổ sung thêm 1 chỉ tiêu về “Tổng số doanh nghiệp mới thành lập trong 5 năm”. Đối với cấp huyện, đề xuất 27 chỉ tiêu, tương đương giai đoạn 2015 - 2020; trong đó bổ sung thêm 1 chỉ tiêu về “Tổng số doanh nghiệp mới thành lập trong 5 năm” và bỏ 1 chỉ tiêu về cơ cấu ngành kinh tế trong giá trị sản xuất. Đối với cấp xã, đề xuất giữ nguyên như giai đoạn 2015 - 2020.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp, thảo luận của các đại biểu tham dự hội nghị, phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh: các hệ thống chỉ tiêu được xây dựng phải đánh giá chi tiết, cụ thể ở các cấp tỉnh, huyện, xã và được sự quan tâm của xã hội về từng chỉ tiêu. Các chỉ tiêu đưa ra phải có tổng hợp, đại diện cho từng lĩnh vực, từng ngành kinh tế, phản ánh được sự phát triển và quy mô của nền kinh tế. Đồng thời, phải bám vào lợi thế, thực tiễn của địa phương, cần đánh giá chi tiết và cụ thể về kết quả đã đạt được cũng như xây dựng được các tiêu chí có tính hệ thống từ tỉnh, huyện đến xã.

Các ban, sở, ngành, cơ quan chủ quản cần nghiên cứu thật kỹ, trên từng lĩnh vực, từng ngành, từng chỉ tiêu cụ thể. Từ đó, có tư duy về mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ trong giai đoạn tới. Đồng thời, cập nhật những chủ trương quan trọng của Đảng, Chính phủ để xác định mục tiêu phát triển cho phù hợp cũng như tham mưu cho UBND tỉnh cách thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các ngành, các địa phương xây dựng 2 phương án dự kiến Hệ thống chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm phương án truyền thống (khoảng 27chỉ tiêu) và phương án rút gọn (khoảng 20 chỉ tiêu) để trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, cho ý kiến./.

LA (tổng hợp)