* Ngày 19/8, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành họp phiên thứ nhất.

Theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 32 thành viên do đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng tiểu ban; đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Phó trưởng Tiểu ban thường trực; đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó trưởng Tiểu ban.

 
Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh
Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh: baohanam.com.vn)

Tiểu ban Văn kiện có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chuẩn bị Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các văn kiện khác trình đại hội.

Tại hội nghị, Tiểu ban Văn kiện đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn chỉnh dự thảo Quy chế làm việc, nhất là một số nội dung trọng tâm: Những quy định chung; nhiệm vụ của Tiểu ban; nhiệm vụ của Trưởng tiểu ban, các Phó trưởng tiểu ban và các thành viên; chế độ làm việc...Đồng thời, đề nghị chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung nhằm làm rõ hơn trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể của các bộ phận, thành viên.

Tiểu ban Văn kiện cũng đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Tiểu ban. Các ý kiến thảo luận tập trung làm rõ hơn trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận, thành viên; những nội dung trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, thực hiện theo đúng tiến độ nhằm góp phần xây dựng các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX đảm bảo chất lượng, đáp ứng chủ trương, định hướng của Trung ương, thực tiễn đổi mới và phát triển của tỉnh; đánh giá khách quan, trung thực kết quả, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XIX; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Cùng ngày, Huyện ủy Kim Bảng, Huyện ủy Bình Lục (Hà Nam) cũng đã đồng loạt tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Tại các hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung trọng tâm trong Chỉ thị 35-CT/TW; toàn văn bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW do
 Huyện ủy Kim Bảng tổ chức ngày 19/8. (Ảnh: baohanam.com.vn)

Ban thường vụ Huyện uỷ Kim Bảng, Huyện uỷ Bình lục nhấn mạnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn đảng bộ quán triệt, thực hiện nghiêm tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW, bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; làm tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt và thực hiện hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát. Trong quá trình chuẩn bị đại hội, cấp ủy các cấp coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Các cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội các chi bộ, đảng bộ; chuẩn bị tốt công tác nhân sự cấp ủy đảm bảo chặt chẽ, đúng điều lệ, quy chế, quy định. Từ đó, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

 * Hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX,  Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Hà Nam cũng đã phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động phục vụ tuyên truyền chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025, kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập tỉnh Hà Nam(20/10/1890 - 20/10/2020).

Cuộc thi nhằm tìm kiếm những tác phẩm giàu ý nghĩa, nội dung sâu sắc, có tính cổ động cao, góp phần làm đa dạng, phong phú cho công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của đất nước, tạo sức hấp dẫn và sự quan tâm của nhân dân với các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan.

Lễ phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động phục vụ tuyên truyền chào mừng
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX. (Ảnh: hanamtv.vn)

Các mẫu tranh cổ động phải chuyển tải được ý nghĩa lịch sử của các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, cuả tỉnh; tuyên truyền phản ánh những nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thành tựu kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh Hà Nam.

Đối tượng tham gia cuộc thi là các họa sĩ chuyên và không chuyên; sinh viên các trường đại học, cao đẳng mỹ thuật, văn hóa nghệ thuật trong và ngoài tỉnh.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 05 giải Khuyến khích. Thời gian nhận tranh dự thi đến hết ngày 30/11/2019. Tác phẩm dự thi gửi về Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hà Nam, đường Trần Phú, phường Quang Trung, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam./.

 

M. Huấn (tổng hợp)