Tại hội nghị, GS.TS Hoàng Chí Bảo đã phác họa bức tranh toàn cảnh những câu chuyện chân thực về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Những câu chuyện bình dị đã toát lên đạo đức, phong cách của một con người vĩ đại. Di chúc thiêng liêng của Người chính là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc; Khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh nhất là về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống Nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế; đồng thời, nêu bật tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm vô cùng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc và Nhân dân.

Một góc huyện Đông Anh. Ảnh: TH

Sau khi nghe bài trao đổi của báo cáo viên, đại biểu tham dự buổi sinh hoạt tiếp tục có nhiều ý kiến nhận xét, bổ sung, góp ý, tạo không khí thảo luận sôi nổi, đem lại hiệu quả thiết thực và cảm giác xúc động. Qua ý kiến trao đổi, các cán bộ chủ chốt đã thống nhất khẳng định các ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bản Di chúc, nhất là về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau,chăm lo đời sống nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế; đồng thời nêu bật tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm vô cùng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc và nhân dân.

Ý kiến thảo luận thống nhất nhận định: đã 50 năm trôi qua nhưng bản Di chúc thiêng liêng Bác Hồ mãi là một văn kiện lịch sử, một tài sản tinh thần vô giá, kết tinh toàn bộ tinh hoa tư tưởng, tâm hồn và đạo đức trong sáng, đẹp đẽ của một lãnh tụ rất đời thường mà rất vĩ đại, suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Chính quyền và nhân dân huyện Đông Anh vẫn luôn khắc ghi lời căn dặn của Bác, cố gắng phát triển kinh tế - xã hội để trở thành huyện phát triển khá. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 5,9% còn 1,15%. Thu nhập bình quân đầu người tăng hơn gấp đôi từ 20 triệu đồng/năm (2010), lên 47 triệu đồng/năm (cuối năm 2018), dự kiến năm 2019, thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng/năm.

Học tập chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, toàn hệ thống chính trị và nhân dân Huyện Đông Anh; Qua đó tạo động lực mới để Huyện Đông Anh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua ái quốc, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp./.

TH