Đó là kết quả chính của Hội nghị Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế lần thứ 17 (mở rộng) kết thúc chiều 17/10/2019.

Tại đây, đa số các ý kiến đồng tình, thống nhất về chủ trương, định hướng phát triển không gian đô thị Huế đến năm 2030 theo 2 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 (2020 - 2025) xây dựng, phát triển không gian đô thị Huế hướng biển, theo trục cảnh quan hai bờ sông Hương, phạm vi nghiên cứu gồm khu vực thành phố Huế hiện hữu; thị xã Hương Thủy (các xã Thủy Vân,Thủy Bằng); thị xã Hương Trà (các phường, xã: Hương Hồ, Hương An, Hương Thọ, Hương Vinh, Hải Dương, Hương Phong) và huyện Phú Vang (các xã, thị trấn: Thuận An, Phú Thượng, Phú Mậu, Phú Dương, Phú Thanh), với quy mô khoảng 267km2.

Trên cơ sở đó, giai đoạn 2 (2025 - 2030) tiếp tục xây dựng, phát triển không gian đô thị Huế theo định hướng của đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế và quy hoạch chung thành phố Huế đã được Thủ tướng phê duyệt với vùng lõi đô thị có quy mô khoảng 348km2 bao gồm thành phố Huế mở rộng có quy mô 267km2 (mô hình thành phố trong thành phố trực thuộc Trung ương theo Điều 5 của Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính) và các thị xã Hương Thủy, Hương Trà.

Đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế phát biểu tại hội nghị.(Ảnh: baothuathienhue.vn)

Cùng với đó, thống nhất chủ trương xây dựng Bộ tiêu chí Đô thị di sản và xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù áp dụng tỉnh Thừa Thiên Huế là “Đô thị di sản - thành phố trực thuộc Trung ương”. Tuy nhiên, cũng có ý kiến băn khoăn về diện tích, số đơn vị hành chính khi sáp nhập sẽ làm vỡ quy hoạch của các địa phương, cần tính toán sao cho phù hợp.

Ngoài việc mở rộng quy mô phải gắn liền với việc sắp xếp các phường, xã thuộc địa bàn thành phố Huế, cần những cơ chế đặc thù để huy động nguồn lực đầu tư phát triển; khai thác, phát huy giá trị các di sản trong quá trình xây dựng “Đô thị di sản”.

Cơ bản nhất trí với dự thảo đề cương Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm, đại biểu đề xuất cần bổ sung một số nội dung cho phù hợp liên quan đến chủ đề, phương châm, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, cũng như chương trình trọng điểm, nhiệm vụ, giải pháp chiến lược…

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện Đề án và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất. Thành phố Huế, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy, huyện Phú Vang và các Sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, tạo sự đồng thuận, thống nhất giữa chính quyền và Nhân dân trong quá trình triển khai, các cấp ủy Đảng tập trung lãnh, chỉ đạo chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp đúng theo hướng dẫn.

Các đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo điều hành thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019; đồng thời, chuẩn bị kỹ cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Anh Tuấn