Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.


Sáng 8/11, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. Đồng chí Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, hiện nay trên địa bàn TP Đà Nẵng có 5 cơ quan báo chí (CQBC) địa phương và 113 CQBC Trung ương, địa phương khác đặt văn phòng đại diện (VPĐD), cử phóng viên thường trú (PVTT) hoạt động.

Tổng số nhân sự tại các CQBC địa phương có  272 người, trong đó có 182 người làm báo, số người được cấp thẻ nhà báo là 135 người (chiếm 74,2 % số người làm báo). Trong khi đó, tổng số người làm báo thuộc các CQBC có VPĐD, PVTT trong năm 2019 tăng 5% so với năm 2018 (hiện có gần 520 người) và số người được cấp thẻ nhà báo khoảng 240 người (chiếm 46%).

Thời gian qua, hầu hết các CQBC đều tuân thủ các quy định của pháp luật khi đăng ký VPĐD và cử PVTT hoạt động tác nghiệp trên địa bàn TP.

Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội nhà báo Việt Nam trong tình hình mới, trên cơ sở tham mưu của Hội Nhà báo và các sở, ban, ngành có liên quan, Thành ủy, UBND TP đã có nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực, sát với tình hình và yêu cầu của địa phương.

Đặc biệt, từ tháng 6/2018, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Quy định 10111-QĐ/TU “về một số phối hợp trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí của TP Đà Nẵng”. Cùng với đó, hoạt động của Hội nhà báo TP đã có những chuyển biến rõ nét; công tác phối hợp được thực hiện đồng bộ, hiệu quả hơn; nhiều hoạt động, phong trào từ thiện được các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo là cán bộ, hội viên Hội Nhà báo địa phương quan tâm, triển khai, mang lại kết quả thiết thực, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội.

Về công tác xây dựng tổ chức Hội và đội ngũ hội viên, trong 15 năm qua các cấp Hội Nhà báo và các CQBC trên địa bàn luôn quan tâm củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đa dạng loại hình các câu lạc bộ báo chí; bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhà báo; kịp thời động viên, khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích cao trong công tác báo chí; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội nhà báo và các cơ quan báo chí…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai, thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW trên địa bàn TP Đà Nẵng cũng đã bộc lộ những hạn chế như: việc triển khai thực hiện Chỉ thị chưa đi vào chiều sâu; hội viên ít quan tâm đến công tác Hội; nội dung sinh hoạt chưa phong phú, chưa lôi cuốn hội viên tham gia; công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chính trị, chuyên môn cho đội ngũ những người làm báo hằng năm chưa đủ mạnh dẫn đến chất lượng các tác phẩm báo chí, nhất là các tác phẩm tham gia các giải báo chí quốc gia, báo chí toàn quốc chưa đạt giải cao…

Thảo luận tại hội nghị, nhiều đại biểu đã có những ý kiến trao đổi thẳng thắn về các vấn đề có liên quan mà Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư đã chỉ đạo, nhất là những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác lãnh đạo, quản lý, tạo điều kiện để phát huy vai trò của các CQBC, những người làm báo nói chung và hội viên Hội Nhà báo TP nói riêng. Các đại biểu cũng nêu nhiều đề xuất, kiến nghị có liên quan; rút ra một số bài học kinh nghiệm và quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể trong thời gian tới.

 

Quang cảnh tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường Thành ủy Đà Nẵng đã ghi nhận các đóng góp, nỗ lực của các tổ chức Hội và hội viên Hội nhà báo TP trong thời gian qua. Đồng chí cho rằng, với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp đầy trách nhiệm của các ngành, đơn vị có liên quan, đặc biệt là vai trò tiên phong, trực tiếp chủ trì nhiều vấn đề, nhiều hoạt động của Hội Nhà báo TP đã góp phần nâng cao vị thế Hội và hội viên trên địa bàn. Đồng thời, Hội đã không ngừng giáo dục đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, giúp hội viên Hội Nhà báo có điều kiện để hoạt động, phát huy vai trò của mình đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cũng lưu ý những tồn tại, hạn chế cần nhanh chóng khắc phục để tiếp tục đưa Chỉ thị 37-CT/TW tiếp tục đi sâu vào đời sống xã hội, góp phần nâng cao vị thế của Hội Nhà báo và hội viên của Hội ngày càng phát triển, đóng góp thiết thực hơn nữa trên chặng đường phát triển mới của Đà Nẵng tới đây.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí đề nghị các cơ quan quản lý báo chí nói chung và Hội Nhà báo TP nói riêng phải tiếp tục phối hợp làm tốt hơn nữa công tác quản lý báo chí; phát huy vai trò của Hội nhà báo và hội viên trong toàn Hội để có nhiều đóng góp lớn hơn cho sự phát triển, đi lên của Đà Nẵng tới đây.

Đồng chí Võ Công Trí cho rằng: Hội Nhà báo phải là cơ quan tiên phong, là ngọn cờ đầu trong việc thay đổi, đổi mới về tư duy, sáng tạo trong nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo, góp phần đoàn kết, tập hợp những người làm báo trên địa bàn TP để chung tay, góp sức cùng với Hội và các cơ quan đoàn thể trong hệ thống chính trị xây dựng phát triển TP cũng như đóng góp vào công cuộc đổi mới đất nước nói chung./.

 

 

 

Đình Tăng