Phát biểu tại Hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà khẳng định, quê hương Thừa Thiên Huế vinh dự, tự hào cùng các địa phương khác trong cả nước góp phần hun đúc, tạo nên nhân cách con người “Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh”.

Càng vinh dự, tự hào bao nhiêu, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân trong toàn tỉnh phải không ngừng nỗ lực phấn đấu bấy nhiêu để xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển như lời căn dặn của Bác.

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân toàn tỉnh đã vượt qua những khó khăn, đề ra các giải pháp, tập trung chỉ đạo quyết liệt để tạo được những bước đột phá quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; luôn giữ vững, phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh để tạo động lực mới vươn lên.

Hội thảo nhận được nhiều ý kiến tham luận của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học 
(Ảnh: baothuathienhue.vn)

“50 năm Bác Hồ đi xa. Bên cạnh những nỗ lực cố gắng để đạt được những kết quả quan trọng, chúng ta còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Hội thảo này là dịp để chúng ta làm sáng tỏ hơn về những giá trị bản Di chúc của Bác, đồng thời, tự soi rọi bản thân mình, tiếp tục đề xuất những giải pháp, kinh nghiệm, làm có hiệu quả trong thực hiện Di chúc của Bác trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, vận dụng linh hoạt bản Di chúc của Bác sát hợp với thực tế trong thời gian tới”, đồng chí Bùi Thanh Hà khẳng định.

52 tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên, cán bộ chuyên môn đến từ các sở, ngành, viện nghiên cứu, trường Đại học, Cao đẳng, các bảo tàng trong và ngoài tỉnh tập trung làm rõ, đi sâu phân tích về bối cảnh ra đời, quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết, sửa chữa, bổ sung bản Di chúc, phân tích những giá trị lý luận và thực tiễn, những nhiệm vụ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn trong Di chúc, những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đạt được qua 50 năm thực hiện Di chúc của Người, cũng như công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế…

*Trước đó, ngày 19/8/2019, hơn 100 đại biểu cũng tham dự tọa đàm "Công đoàn Thừa Thiên Huế thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay" do Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức.

Các đại biểu đã ôn lại, đúc rút những giá trị lịch sử của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh qua 50 năm thực hiện, đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động, trách nhiệm nêu gương của cán bộ công đoàn trong công tác tham mưu, tổ chức hoạt động phong trào tại cơ sở.

Buổi tọa đàm còn góp phần cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ, đoàn viên và người lao động thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời củng cố và bồi đắp niềm tin của cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động đối với Đảng và tổ chức công đoàn./.

Anh Tuấn (tổng hợp)