Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: ĐC)

Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình. Dự hội nghị tại các điểm cầu còn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh công tác tại các cơ quan tỉnh. Lãnh đạo các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.  Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh ngoài thành phần mời của tỉnh; trưởng, phó các cơ quan tham mưu, giúp việc và các đoàn thể Khối các cơ quan tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thành phố.  Báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố. Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc huyện, thành phố…

Tại Hội nghị sinh hoạt chuyên đề, các đại biểu đã nghe đồng chí PGS.TS Đoàn Thế Hanh, Giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phân tích, giới thiệu các chuyên đề: “Giá trị cốt lõi của Di chúc; ý nghĩa của Di chúc trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay”; “Bài học qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; “Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”.

Hội nghị sinh hoạt chuyên đề đã góp phần tạo ra sự chuyển biến về mặt nhận thức đối với mỗi cán bộ đảng viên, từ đó tạo ra sự chuyển biến về hành động, góp phần làm cho mỗi cán bộ đảng viên, các cấp, các ngành trước hết phải tự tốt lên, tiến bộ hơn; tạo hiệu quả thiết thực, giúp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đồng thời là dịp để các đồng chí đảng viên  được tìm hiểu, nghiên cứu các nội dung kiến thức, rèn luyện, trưởng thành và khẳng định mình.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu. Điển hình là các mô hình: Xây dựng “Làng, bản Văn hoá - Quốc phòng” ở địa bàn đặc biệt khó khăn trong khu vực phòng thủ gắn với phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; mô hình “5 quản 3 giữ”; mô hình “Hòm tiết kiệm quyên góp ủng hộ người nghèo”; “Nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ gắn với xây dựng nguồn cán bộ cơ sở ở địa phương”; “Góc học tập 100 đồng”; “Đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó”; “Tự soi, tự sửa”; “Mỗi tuần học tập 01 lời Bác Hồ dạy”... Các mô hình này không chỉ thể hiện sức lan tỏa của việc học tập, làm theo Bác mà còn trực tiếp góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh./.

Tin, ảnh: Đoàn Cần