Quần chúng nhân dân tham quan và xem các tư liệu, bằng chứng
chứng minh chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Triển lãm trưng bày, giới thiệu với công chúng các tư liệu gồm những bằng chứng vững chắc về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, nhằm mục đích bác bỏ những luận điệu xuyên tạc lịch sử, những yêu sách chủ quyền phi lý đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam và các vùng biển đảo khác trên Biển Đông.

Những bằng chứng này bao gồm: Các văn bản do triều đình phong kiến Việt Nam ban hành từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX, bộ sưu tập 95 bản đồ và 4 cuốn Atlas tuyển chọn từ hơn 260 bản đồ và các Atlas liên quan đến vấn đề chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, 102 ấn phẩm xuất bản tại các nước phương Tây từ thế kỷ XVIII đến thế kỷ XIX, hình ảnh tư liệu về quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa thời Pháp thuộc và giai đoạn 1954 - 1975; hình ảnh về đời sống và sinh hoạt của quân và dân ở huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), những công trình nghiên cứu của các học giả Việt Nam và quốc tế xuất bản trong và ngoài nước từ trước đến nay...

Triển lãm đã thu hút khoảng 2.500 lượt người đến tham quan. 

Triển lãm diễn ra trong 04 ngày (từ 07/8 đến hết 10/8/2017)./.

Tô Thành Long