Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh  Bắc Ninh dẫn đầu đã đến dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tại Khu lưu niệm  đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ ở xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và Công viên Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh. 

Tại buổi lễ, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm trước tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - người chiến sĩ Cộng sản lỗi lạc của Đảng, của cách mạng Việt Nam, nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh.


Đoàn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm trước tượng đài
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tại xã Phù Khê. Ảnh: Thái Hùng - TTXVN

Trước tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh nguyện noi gương, học tập đồng chí, tiếp tục đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với tinh thần “Tự chỉ trích” của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ; lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ sinh ngày 9/7/1912 trong một gia đình trí thức nghèo thuộc dòng họ Nguyễn Trãi, tại làng Phù Khê, tổng Nghĩa Lập, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là thôn Phù Khê, xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Đồng chí được kết nạp vào Đảng năm 1929 và trở thành Tổng Bí thư của Đảng vào tháng 3/1938 khi mới 26 tuổi.

Quá trình hoạt động cách mạng,  đồng chí có nhiều cống hiến xuất sắc cho Đảng và cách mạng về xây dựng phong trào, phương pháp đấu tranh cách mạng, đặc biệt với tác phẩm “Tự chỉ trích”, đấu tranh bảo vệ quan điểm đúng đắn của Chủ nghĩa Mác – Lênin, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng có giá trị lý luận, thực tiễn to lớn.

Sau lễ dâng hương, đoàn đại biểu đã tham quan Khu trưng bày tư liệu, hiện vật, Nhà lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, nơi gắn bó những năm tháng tuổi thơ của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tại xã Phù Khê./.

Thái Hùng/ TTXVN