Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Minh Phương)

Nội dung chương trình hội thảo xoay quanh 5 vấn đề: Sự lãnh đạo bằng chính niệm vì hòa bình bền vững; Cách tiếp cận của Phật giáo về gia đình hòa hợp, chăm sóc sức khỏe và xã hội bền vững; Cách tiếp cận của Phật giáo về giáo dục đạo đức toàn cầu; Phật giáo và cách mạng công nghiệp 4.0; Cách tiếp cận của Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm và phát triển bền vững.

Làm việc theo nội dung nhóm các vấn đề trên, các học giả đã cùng nhau phân tích, thảo luận về mối liên hệ thực tế, đưa ra đề xuất, giải pháp căn bản để thực hiện thành công mục tiêu chương trình nghị sự phát triển bền vững toàn cầu mà Liên hợp quốc đề ra, hướng tới xã hội bền vững, tốt đẹp, trí tuệ, nhân văn như: Cách tiếp cận lịch sử tư duy chính niệm Phật giáo trong thế giới; cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo bằng chánh niệm giúp ngày an vui; chánh niệm vì hòa bình - ứng nghiệm trong hành trình cùng lịch sử; tính ứng biến của Phật giáo trước những đổi thay của xã hội hiện tại; tính bình đẳng trong Phật giáo đối với sự phát triển của nhân loại toàn cầu; quan niệm của Phật giáo về gia đình và kiến tạo gia đình hòa hợp...

Thảo luận về chủ đề "Cách tiếp cận của Phật giáo về giáo dục đạo đức toàn cầu", các học giả đã tập trung chia sẻ về: Đạo đức học Phật giáo - một đóng góp cho đạo đức toàn nhân loại; nền tảng của giáo dục học Phật giáo; Phật giáo và vấn đề đạo đức toàn cầu; đạo đức Phật giáo với việc phát triển xã hội Việt Nam bền vững; đạo đức và trí tuệ giải pháp xã hội bền vững.

Các đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: Minh Phương)

Ở nội dung thảo luận chủ đề "Cách tiếp cận của Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm và phát triển bền vững", tham luận của các học giả đã tập trung làm nổi bật tư tưởng đạo đức Phật giáo về bảo vệ môi trường tự nhiên; tiêu thụ và môi trường bền vững; Phật giáo với văn hóa tiêu dùng thời cách mạng công nghiệp 4.0; sự đóng góp của Phật giáo đối với sự phát triển bền vững; triết lý nhân sinh về Phật giáo với vấn đề bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay…

Tại hội thảo, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó ban Phật giáo quốc tế, Phó Tổng Thư ký Vesak Liên hợp quốc 2019 cho biết, theo kế hoạch ban đầu, phần hội thảo bằng tiếng Việt sẽ diễn ra ngày 13/5 cùng với hội thảo tiếng Anh của các học giả quốc tế. Nhưng đã có 110 học giả Việt Nam đăng ký phát biểu tham luận. Các bài tham luận đều có chất lượng tốt, đề cập sâu rộng các vấn đề ở nhiều khía cạnh, góc nhìn khoa học và đời sống. Vì thế, trên tinh thần trọng thị tri thức của các học giả Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã quyết định dành cả ngày 11/5 để tổ chức các phiên thảo luận chủ đề Vesak bằng tiếng Việt. 

Tại hội thảo, các đại biểu đều nhận định, so với khoảng một thập niên trước, mối quan tâm của giới học giả, nhà nghiên cứu trong nước về lĩnh vực Phật học ngày càng được nâng cao. Hội thảo cũng là dịp các giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà giáo… có cơ hội cùng chia sẻ những vấn đề đương đại, từ đó đề ra các giải pháp hữu dụng nhằm hướng đến một xã hội bền vững, phồn vinh, hạnh phúc.

Hội thảo chủ đề Vesak dành cho các học giả Việt Nam là một trong các nội dung quan trọng nằm trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 diễn ra tại Hà Nam./.

Tuấn Nam