Trao bằng khen cho Ban Tuyên giáo cấp huyện có có thành tích  trong phong trào thi đua chuyên đề năm 2018

 

Năm 2018, công tác tuyên giáo các cấp ở Kiên Giang đã có nhiều cố gắng đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là việc tham mưu giúp cấp ủy kịp thời tổ chức triển khai, quán triệt, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh; trọng tâm là triển khai, quán triệt, truyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 và 8 (khóa XII), tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt 98% trở lên; chuyên đề 2018, sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tích cực chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, duy trì các hội nghị giao ban an ninh tư tưởng và dư luận xã hội; kịp thời chỉ đạo tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh.

Công tác biên soạn, thẩm định, biên tập và xuất bản một số công trình nghiên cứu lịch sử, truyền thống được cấp ủy quan tâm, chỉ đạo thực hiện khá tốt; công tác giáo dục lý luận chính trị bám sát nội dung, chương trình đào tạo, hướng dẫn của Trung ương; Trường chính trị tỉnh và các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố mở được 566 lớp, 38.893 học viên. Hoạt động của các ngành trong khối khoa giáo có nhiều chuyển biến tích cực. Ban Chỉ đạo 94 thực hiện khá tốt vai trò cơ quan thường trực và công tác thông tin đối ngoại…

Tại hội nghị, các đại biểu có nhiều ý kiến đóng góp tập trung trên các lĩnh vực như: Việc tham gia đấu tranh chống “diễn diễn hòa bình” trên Báo Kiên Giang; việc lãnh đạo, quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh; đổi mới công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện; sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác lịch sử Đảng; kết quả bước đầu công tác đấu tranh trên không gian mạng ở Hòn Đất; công tác mua, đọc báo tạp chí của Đảng; công tác năm bắt và phản ánh dư luận xã hội; công tác giao ban khoa giáo cấp xã; công tác tuyên giáo vùng biên giới; chủ động tuyên truyền các sự kiện nóng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Công Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng năm 2019, rất quan trọng trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, cả hệ thống chính trị phải phấn đấu quyết liệt, nỗ lực rất lớn để thực hiện đạt các chỉ tiêu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Vì vậy, năm 2019, Ban Tuyên giáo các cấp nỗ lực làm công tác tham mưu cấp ủy nắm tình hình, củng cố, tăng cường, kịp thời nắm bắt dư luận xã hội ngay ở cơ sở; kịp thời tham mưu tổng kết các chuyên đề thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Công tác tuyên giáo phải đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, trước hết chủ động cung cấp, định hướng thông của của ban tuyên giáo, các ngành, cơ quan, địa phương, nhất là những vấn đề “nóng”, bức xúc để định hướng dư luận; chủ động cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử, các hội nghị, cuộc họp giao ban…; sớm phát hiện, tuyên truyền mô hình, điển hình, cách làm hay, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; đổi mới định hướng báo chí, văn hóa, văn nghệ và công tác khoa giáo. Các cơ quan báo chí cần đổi mới chương trình, chuyên trang, chuyên mục; cân đối hài hòa giữa trách nhiệm, nghĩa vụ với kinh phí hoạt động; định hướng, trao đổi, quản lý hoạt động đội ngũ phóng viên.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 03 đơn vị đạt hạng Nhất; 03 đơn vị đạt hạng Nhì và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen 03 đơn vị “Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề giữa Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy”./ 

Tin, ảnh: Quốc Tuấn