Các Đại biểu cùng đồng bào các dân tộc Lào Cai tham quan một số mô hình của Hải Quân nhân dân Việt Nam
 (Ảnh: TD)

Triển lãm biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân được tổ chức tại tỉnh Lào Cai, đã giới thiệu 300 bức ảnh, 16 bản đồ, sơ đồ, 100 tài liệu hiện vật thể hiện các nội dung, hình ảnh chân thực, sống động về biển đảo và người chiến sĩ Hải quân cũng như những nỗ lực của tỉnh Lào Cai trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, chung sức xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc.

Đây là hoạt động có ý nghĩa trong chuỗi các sự kiện phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Đảng ủy Quân chủng Hải quân với Tỉnh ủy Lào Cai. Qua triển lãm, góp phần thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân tỉnh biên giới Lào Cai nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Đồng thời, cảm thông, chia sẻ và tin tưởng vào bộ đội hải quân đang thực hiện nhiệm vụ nơi đầu sóng, ngọn gió, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thềm lục địa thiêng liêng của tổ quốc./.

Tin, ảnh: Trung Dũng