Bác Hồ thăm nông dân đang gặt lúa trên cánh đồng xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, Thái Nguyên - Ảnh tư liệu
 

Mùa thu nắng vẫn hồng tươi

Vẫn vang lời dạy của Người, Bác ơi

Ra đi Bác để cho đời

Non sông rạng rỡ đất trời Việt Nam.

 

Thương dân Bác gửi muôn vàn

Dặn dò sau trước lo ngàn đời sau

Riêng mình Bác chỉ một câu

"Đừng lo phúng viếng chẳng cầu tiếng tăm"

 

Tin yêu cốt ở lòng dân

Ấm câu quan họ tinh thần thảnh thơi

Miền Nam vẫn trong tim Người

Nhân gian đau đáu những lời Bác răn.

 

Riêng mình con vẫn băn khoăn

Chưa làm tốt được các phần Bác mong

Chúng con xin nguyện một lòng

Làm theo đạo đức sáng trong của Người.

 

Thanh Nhị