Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 75 năm Ngày truyền thống Tổng cục chính trị.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân
phát biểu tại buổi tọa đàm - Ảnh: Minh Châu

Với 30 tham luận cùng 10 ý kiến phát biểu, Tọa đàm đã cung cấp nhiều luận cứ khoa học, lịch sử và thực tiễn, tiếp tục khẳng định những giá trị tư tưởng, quan điểm và lời chỉ dẫn, căn dặn của Người đối với báo chí cách mạng nói chung, báo chí Quân đội nói riêng trong giai đoạn mới; nêu bật những phẩm chất cao quý, đáng kính của nhà báo cách mạng Hồ Chí Minh, khẳng định những kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đội ngũ nhà báo trong Quân đội; kịp thời động viên đội ngũ nhà báo chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống, tôi luyện “tâm sáng, lòng trong, bút sắc”, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trải qua các thời kỳ, báo chí Quân đội luôn thực hiện tốt chức năng là tiếng nói của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; diễn đàn tin cậy của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân cả nước. Các cơ quan báo chí Quân đội luôn giữ vững tôn chỉ, mục đính trong quá trình tác nghiệp; không ngả nghiêng trước sự chống phá của các thế lực thù địch và ảnh hưởng của mặt trái nền kinh tế thị trường.

Đội ngũ những người làm báo trong Quân đội - những nhà báo chiến sĩ luôn học tập, noi gương sáng của nhà báo Hồ Chí Minh, nhiều nhà báo chiến sĩ đã anh dũng hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ, phản ánh đa dạng, thông tin nhiều chiều thực tiễn sinh động, phong phú của xã hội và hoạt động quân sự quốc phòng; hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó.

Nhắc đến quan điểm của Bác về tư cách người làm báo: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”, nhà báo Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương phân tích, nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng. Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng. Có nghĩa là đạo đức số 1 của những người làm báo phải là dùng cây bút, trang giấy làm vũ khí sắc bén chiến đấu cho mục đích vẻ vang của cách mạng, chứ không phải làm báo là để “lưu danh thiên cổ”, “muốn viết bài cho oai, muốn đăng bài mình lên các báo lớn”.

Nhấn mạnh Quân đội nhân dân có nhiệm vụ cao cả là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ lợi ích tối cao của nhân dân nên theo nhà báo Hà Đăng một nhà báo quân đội, trong khi đề cập tới việc rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà báo nói chung, trước hết phải tự mình rèn luyện để xứng đáng là một chiến sĩ quân đội, xứng đáng với danh hiệu Bộ đội cụ Hồ. Phẩm chất đạo đức cao quý nhất của Quân đội ta cũng là của từng chiến sĩ Quân đội như Bác Hồ đã dạy là: “trung với Ðảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Nhà báo Hà Đăng phát biểu tại buổi tọa đàm - Ảnh: Minh Châu

Đồng quan điểm, Đại tá Nguyễn Văn Bảy, Phó Tổng biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân bày tỏ: “Theo Hồ Chí Minh, tất cả những người cầm bút viết báo đều là chiến sĩ đấu tranh cho chính nghĩa, giúp người ngay thẳng, chân chính, phê phán thói hư, tật xấu, cái phi nghĩa, trừ diệt kẻ gian ác. Do đó, những lời dạy của Người đối với những người làm báo cũng là lời dạy đối với nhà báo chiến sĩ”.

Theo các đại biểu, để báo chí Quân đội tiếp tục phát triển khẳng định vị thế của mình, trước hết cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; phát huy vai trò quản lý của cơ quan chủ quản - cơ quan quản lý đối với các cơ quan báo chí trong Quân đội nhằm bảo đảm cho báo chí Quân đội hoạt động đúng định hướng, đúng pháp luật, đúng tôn chỉ, mục đích.

Tiếp tục kiện toàn hệ thống cơ quan báo chí theo hướng cơ bản, chính quy, hiện đại, có tính chuyên nghiệp cao. Đây là trách nhiệm của các cấp, các ngành chức năng, mà trước hết là các cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí; gắn việc làm này với đẩy mạnh các hoạt động quảng bá để nâng cao vị thế báo chí Quân đội trong quá trình phát triển.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phóng viên, biên tập viên; gắn đào tạo cơ bản với đào tạo tại chức, đào tạo trong nước với bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm quản lý, nghiệp vụ báo chí ở nước ngoài.

Cùng với đó, các cơ quan báo chí phải làm tốt công tác luân chuyển, đưa phóng viên, biên tập viên đi thực tiễn cơ sở, nhất là những vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo, những nơi khó khăn, nguy hiểm; tạo điều kiện cho người làm báo “đắm mình” vào cuộc sống, sinh hoạt của bộ đội để có những tác phẩm báo chí thưc sự mang hơi thở của thực tiễn./.

Minh Châu