Ngày 12/7 tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ công bố sách xuất bản lần thứ I, năm 2019.

Tại lễ công bố sách xuất bản lần này, đáng chú ý có hai cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Cuốn thứ nhất “Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng” gồm 31 bài phát biểu, bài viết, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng Nguyễn Phú Trọng từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, nhất là từ Đại hội lần thứ XII đến nay; được sắp xếp làm hai phần, giúp các ngành, các cấp, các địa phương, các tổ chức đảng và nhân dân nắm vững, quán triệt và triển khai có hiệu quả công tác quan trọng này.

Cuốn sách cũng góp phần để chúng ta tin tưởng rằng, cùng với quyết tâm của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, công tác phòng, chống tham nhũng thời gian tới sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa; ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng; góp phần xây dựng Đảng ta, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; vì uy tín của Đảng, vì sự phát triển của đất nước, vì ý nguyện và hạnh phúc của nhân dân.

Các đại biểu tham dự Lễ công bố sách xuất bản lần thứ I. (Ảnh: HL)

Cuốn thứ hai là “Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế”. Cuốn sách đã được Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Báo Nhân Dân phối hợp tổ chức giới thiệu vào ngày 20 tháng 6 năm 2019. Cuốn sách mang đến cho bạn đọc những thông tin về sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ðảng trong xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế, cũng như những tư liệu quý về Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách là tập hợp các bài viết của nhiều tác giả như: bạn học thời sinh viên, đồng nghiệp, nhà báo, hay những người chỉ một lần được tiếp xúc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong chuyến công tác, hoặc mới chỉ biết đồng chí qua những hoạt động ở trong nước và nước ngoài được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng... Mặc dù ở nhiều cương vị khác nhau, nhưng họ đều bày tỏ sự tin tưởng, ngưỡng mộ đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; khẳng định đồng chí là một nhà lãnh đạo có trí tuệ và bản lĩnh; bày tỏ niềm tin sâu sắc, sự ủng hộ vào những việc mà đồng chí cùng toàn Ðảng, toàn dân đã và đang làm để xây dựng Ðảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, còn có những cuốn sách giá trị như: Cuốn sách "Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam" của Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Cuốn sách "Các Đại hội và Hội nghị Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 – 2018)" của PGS. Lê Mậu Hãn và TS. Võ Văn Bé; Cuốn sách "Thể chế phát triển nhanh – bền vững: Kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong giai đoạn mới" do PGS.TS. Trần Quốc Toản làm chủ biên, GS.TS. Phùng Hữu Phú, GS.TS. Tạ Ngọc Tấn đồng chủ biên; Bộ sách "Đường thời đại" gồm 21 tập của tác giả Đặng Đình Loan; Cuốn sách "Viết và đối thoại" của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh; Bộ sách Niên giám khoa học năm 2018 gồm 4 tập của Hội đồng Lý luận Trung ương …

Nhiều đầu sách giá trị được giới thiệu tới độc giả. (Ảnh: HL)

Nhằm góp phần đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gìn giữ những di sản tinh thần của Người, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã cho ra mắt bộ sách về học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh do TS. Nguyễn Hồng Chuyên làm chủ biên, gồm 5 cuốn: Học tập và làm theo những lời dạy của Bác Hồ đối với thiếu niên, nhi đồng; Học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thanh niên; Học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; Học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân; Học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Có thể nói, bộ sách là tài liệu quý, giúp cán bộ, đảng viên và toàn nhân dân nắm vững, thấm nhuần những lời dạy của Bác; từ đó, có những giải pháp, việc làm cụ thể, thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Huy Lê