Ngày 10/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức họp mặt kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng (10/1948-10/2018). 


Đồng chí Trần Văn Chuyện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Kỷ niệm chương
của Ban Tuyên giáo Trung ương cho cán bộ có thành tích trong công tác tuyên giáo.

Tại buổi họp mặt, đồng chí Lâm Tấn Hòa, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng đã ôn lại truyền thống của ngành Tuyên huấn - Tuyên giáo Sóc Trăng, nêu bật những thành tựu to lớn trong những năm tháng khó khăn, ác liệt qua nhiều giai đoạn lịch sử của cách mạng. Theo đồng chí Lâm Tấn Hòa, cách đây 70 năm, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đã có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các tiểu ban của Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy hy sinh, tô thắm cho lịch sử Đảng bộ tỉnh nhà. Toàn ngành có trên 200 đồng chí hy sinh, 23 đồng chí bị thương tật, 15 đồng chí bị địch bắt, tra tấn, tù đày, nhiều người hiện nay còn phải mang trên mình những thương tích hoặc di chứng của chiến tranh. Chịu đựng gian khổ, hy sinh nhưng không có đồng chí nào trong Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy đầu hàng, phản bội cách mạng.

Đặc biệt, từ khi tái lập tỉnh Sóc Trăng (tháng 4/1992), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, ngành Tuyên giáo Sóc Trăng tiếp tục là lực lượng xung kích trên mặt trận văn hóa - tư tưởng, tập trung tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; đấu tranh, ngăn chặn suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ cho sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của đất nước và của tỉnh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng đã biểu dương và ghi nhận những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, lãnh đạo ngành Tuyên giáo Sóc Trăng đã đạt được; đồng thời, đề nghị ngành Tuyên giáo tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung công tác nhằm chủ động tham mưu cho cấp ủy các cấp, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, tính hiệu quả của công tác tuyên giáo. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp tuyên giáo, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, đồng chí Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng đã trao bức trướng cho ngành Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng với dòng chữ: “Bản lĩnh, Kiên cường, Trí tuệ, Khoa học”. Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tuyên giáo cho 16 cán bộ có thành tích trong công tác tuyên giáo./.

Tin, ảnh: Thanh Nam