Ngày 17/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2018 cho trên 200 cán bộ làm công tác tuyên giáo đến từ các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối.

Đồng chí Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị - Ảnh: HM

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho rằng: Tình hình hiện nay đã và đang đặt ra cho công tác tuyên giáo nhiều nhiệm vụ và thử thách nặng nề. Do đó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hội nghị tập huấn này sẽ trang bị, củng cố thêm những nhận thức mới, vấn đề mới đặt ra cho công tác tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay.

Qua các chuyên đề, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục đào sâu nghiên cứu, cụ thể hóa để vận dụng vào Đảng bộ Khối nói chung và trong từng Đảng bộ nói riêng, từ đó làm tốt hơn công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; đồng thời làm rõ những vấn đề đặt ra, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong từng lĩnh vực của công tác tuyên giáo, đồng chí Trần Hồng Hà nhấn mạnh. 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các chuyên đề về: Khủng hoảng truyền thông trên mạng xã hội - những vấn đề đặt ra đối với ngành Tuyên giáo Việt Nam hiện nay; Công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; Những vấn đề mới về công tác xây dựng Đảng khi thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; Một số giải pháp trọng tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong các cơ quan Trung ương./.

Hoàng Mẫn