Đó là nhận định của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí Quân đội nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam tại trụ sở Báo Quân đội nhân dân sáng nay (18/6).

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trần Quang Phương -  Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đánh giá cao kết quả hoạt động của báo chí Quân đội cũng như công tác quy hoạch phát triển, quản lý báo chí đến năm 2025 trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo Trung tướng, thời gian qua, báo chí Quân đội luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích, định hướng chính trị. Phát huy tốt vai trò cơ quan ngôn luận của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang nhân dân; thực sự là diễn đàn tin cậy, kênh thông tin, tuyên truyền chủ đạo về hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, về xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam và nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; đồng thời, đáp ứng nhu cầu thông tin, nâng cao trình độ nhận thức và nhu cầu giải trí của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân; làm cho hình ảnh, uy tín, truyền thống, bản chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được phát huy, toả sáng trong tình hình mới. Qua đó, góp phần làm cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân phấn khởi, tin tưởng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch (thứ 4 từ phải sang)
chúc mừng các cơ quan báo chí Quân đội (Ảnh: Đ.H).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Ngô Xuân Lịch chia sẻ, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, báo chí ngày nay ngày càng mở rộng chức năng, phạm vi ảnh hưởng của mình đối với xã hội và công chúng. Trong bối cảnh nhân loại bước vào cuộc cách mạng công nghiệp “4.0” hiện nay, báo chí nói chung, báo chí Quân đội nói riêng chịu sự tác động sâu sắc trước những thay đổi nhanh chóng của công nghệ, phương thức làm báo và thị hiếu tiếp cận, nhu cầu hưởng thụ thông tin của công chúng.

Sự phát triển vượt bậc của công nghệ truyền thông mới mang lại nhiều tiện lợi cho báo chí dễ dàng tiếp cận hơn với công chúng, nhưng sức ép cạnh tranh thông tin từ mạng xã hội cũng tạo ra những thách thức đối với các cơ quan báo chí và những người làm báo. Tuy nhiên, những thông tin không được kiểm chứng trên mạng xã hội sẽ không thể và không bao giờ thay thế được sứ mệnh cao cả của báo chí, vì tính chính xác, tin cậy, nhân văn đã trở thành giá trị cốt lõi và là lý do tồn tại của báo chí. Đó là cơ hội để các cơ quan báo chí cách mạng, những người làm báo chân chính thể hiện vị trí, vai trò, trách nhiệm xã hội của mình trong việc tiếp cận, thuyết phục công chúng bằng những sản phẩm báo chí, tác phẩm báo chí giàu tính nhân văn của mình.

Một thách thức không nhỏ hiện nay là các thế lực thù địch tận dụng triệt để mặt trái của mạng xã hội để ráo riết đẩy mạnh thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”. Điều đó đặt ra đối với báo chí Quân đội phải nhận thức rõ cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thử thách của đất nước nói chung, Quân đội nói riêng, từ đó đề cao trách nhiệm chính trị, xây dựng bản lĩnh vững vàng, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam và báo chí Quân đội, nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng tin tưởng rằng, báo chí Quân đội sẽ góp phần cùng với hệ thống báo chí của Đảng, Nhà nước làm trong sạch môi trường thông tin, môi trường văn hóa, môi trường xã hội, định hướng xã hội phát triển theo hướng lành mạnh, văn minh. Làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, báo chí Quân đội sẽ góp phần kiến tạo dư luận xã hội tích cực để nhân lên sức mạnh tinh thần của quốc gia và thúc đẩy đất nước phát triển ổn định, giàu mạnh, bền vững; thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; đồng thời góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.../.

Đặng Hiếu