Video clip
Hành trình kết nối nghĩa tình giữa đất liền với biển đảo
  08:00 03/06/2019
  •  Tags: