Video clip
Thủ tướng tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu
  19:10 05/08/2019
  •  Tags: