Video clip
Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Hoa Kỳ
  20:12 09/01/2018
  •  Tags: