Vĩnh Phúc sẽ nghiêm túc tiếp thu các phản ánh về dự án cải tạo hệ thống phòng họp
16:10 22/02/2019
(ĐCSVN) – Liên quan đến dự án cải tạo hệ thống phòng họp, đồng chí Lê Duy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Quan điểm của lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến phản ánh của dư luận, thông tin của báo chí; giao các cơ quan chuyên môn kiểm tra xem xét lại quy trình, quy mô dự án để sớm có thông tin chính thức trả lời dư luận.
Lập Thạch nâng cao chất lượng biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử
15:41 31/01/2019
(ĐCSVN) - Lập Thạch xác định công tác tham mưu tổ chức thực hiện sưu tầm, biên soạn, thẩm định lịch sử Đảng, lịch sử ngành (lịch sử địa phương) có vị trí, vai trò, hết sức quan trọng, trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị.
Kinh nghiệm trong đổi mới nâng cao chất lượng công tác tư tưởng ở Vĩnh Yên
15:13 31/01/2019
(ĐCSVN) - Vĩnh Yên có diện tích tự nhiên 50,81km2, dân số trên 15 vạn người, có 9 đơn vị hành chính. Đảng bộ thành phố có 39 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc; có tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ (tính đến tháng 12/2018) là 7.707 đảng viên.
Kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM ở Tam Dương
15:02 31/01/2019
(ĐCSVN) - Tam Dương là huyện trung du của tỉnh Vĩnh Phúc, là huyện thuần nông, kinh tế vẫn chủ yếu là phát triển nông nghiệp, Tam Dương xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đồng thời là khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.
Vĩnh Phúc đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa mới
16:02 29/01/2019
(ĐCSVN) - Theo Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc, trong những năm qua, việc thực hiện nếp sống văn minh, văn hoá mới ở Vĩnh Phúc đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, dưới tác động mặt trái của kinh tế thị trường đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và việc mừng thọ.
Kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng ở Vĩnh Tường
15:04 25/01/2019
(ĐCSVN) - Vĩnh Tường, là huyện có số đơn vị hành chính và quy mô dân số lớn nhất tỉnh Vĩnh Phúc. Trước đây, Vĩnh Tường được biết đến là huyện thuần nông, sản xuất nông nghiệp là ngành kinh tế chủ yếu, do vậy đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.
Khắc phục cách làm áp đặt, tuyên truyền một chiều
10:26 18/01/2019
(ĐCSVN) - Đó là yêu cầu của đồng chí Hoàng Thị Thuý Lan, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Vĩnh Phúc đối với công tác Tuyên giáo tỉnh Vĩnh Phúc trong năm 2019.
Để nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức của tỉnh Vĩnh Phúc trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH
17:43 14/01/2019
(ĐCSVN) - Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã khẳng định: “Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững”.
Tuyển bổ sung giáo viên, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên tại Vĩnh Yên
15:45 25/12/2018
(ĐCSVN) – UBND tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định, tỉnh sẽ nhanh chóng triển khai tuyển bổ sung, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên như hiện nay tại TP Vĩnh Yên.