• Vĩnh Phúc - Con người và truyền thống  

Trung tâm Điều dưỡng người có công Tam Đảo làm theo lời Bác
25/06/2019
(ĐCSVN) – Trong những năm qua, Chi bộ Trung tâm Điều dưỡng người có công Tam Đảo luôn quán triệt việc học tập và làm theo Bác là việc làm thường xuyên, quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ người có công.
Vĩnh Phúc tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ đối tượng 3
23:27 28/05/2019
(ĐCSVN) - Nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong tình hình mới, Vĩnh Phúc tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ đối tượng 3.
Lập Thạch nâng cao chất lượng biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử
15:41 31/01/2019
(ĐCSVN) - Lập Thạch xác định công tác tham mưu tổ chức thực hiện sưu tầm, biên soạn, thẩm định lịch sử Đảng, lịch sử ngành (lịch sử địa phương) có vị trí, vai trò, hết sức quan trọng, trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị.
Kinh nghiệm trong đổi mới nâng cao chất lượng công tác tư tưởng ở Vĩnh Yên
15:13 31/01/2019
(ĐCSVN) - Vĩnh Yên có diện tích tự nhiên 50,81km2, dân số trên 15 vạn người, có 9 đơn vị hành chính. Đảng bộ thành phố có 39 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc; có tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ (tính đến tháng 12/2018) là 7.707 đảng viên.
Để nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức của tỉnh Vĩnh Phúc trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH
17:43 14/01/2019
(ĐCSVN) - Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã khẳng định: “Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững”.
Tuyển bổ sung giáo viên, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên tại Vĩnh Yên
15:45 25/12/2018
(ĐCSVN) – UBND tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định, tỉnh sẽ nhanh chóng triển khai tuyển bổ sung, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên như hiện nay tại TP Vĩnh Yên.
Lập Thạch gặp khó trong đào tạo nghề lao động nông thôn
15:43 25/12/2018
(ĐCSVN) – Khi triển khai kế hoạch đào tạo nghề lao động nông thôn trên địa bàn, Lập Thạch gặp phải một số khó khăn về chỉ tiêu 10% người khuyết tật, cơ chế hỗ trợ các đối tượng khác ngoài ưu tiên để tạo điều kiện thu hút nhiều lao động nông thôn học nghề, có cơ hội cải thiện chất lượng cuộc sống.
Yên Lạc: Đề nghị phân cấp để huyện chủ động trong điều động, luân chuyển cán bộ, công chức
15:32 25/12/2018
(ĐCSVN) – Mới đây, UBND huyện Yên Lạc đề nghị tỉnh cho phép phân cấp để huyện chủ động trong điều động, luân chuyển cán bộ, công chức từ khối Đảng sang khối chính quyền và ngược lại, đồng thời báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội Vụ tỉnh để theo dõi.
Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa hát Soọng cô của đồng bào Sán Dìu, Vĩnh Phúc
09:55 25/12/2018
(ĐCSVN) – UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) giao cho Ban quản lý di tích (BQL) phối hợp với các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, lập hồ sơ di sản văn hóa hát Soọng cô của người Sán Dìu trên đất Vĩnh Phúc.
Nêu cao giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn Vĩnh Phúc
09:54 25/12/2018
(ĐCSVN) – Năm 2018, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.