Vĩnh Phúc: Phòng bênh trên đàn vật nuôi gia súc được thực hiện tốt
19:05 26/12/2017
(ĐCSVN) - Theo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Phúc, do làm tốt công tác tiêm phòng nên vài năm trở lại đây, đàn vật nuôi trên địa bàn huyện phát triển ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra.
Phát triển ngành nghề nông thôn theo hướng bền vững
17:47 26/12/2017
(ĐCSVN) – Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, lĩnh vực ngành nghề nông thôn đã góp phần tích cực thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, nông thôn, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.
Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc: Tăng cường kiểm tra, giám sát từ cơ sở
17:32 26/12/2017
(ĐCSVN) - Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, năm 2017, ngành đã xem xét, giải quyết 286 vụ việc, trong đó, cấp huyện có 190 vụ việc; các sở, ngành có 96 vụ việc.
Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc: Sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
17:32 26/12/2017
(ĐCSVN) - Năm 2017, toàn ngành tư pháp tỉnh đã triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các chương trình, các nhiệm vụ được giao.
Vĩnh Phúc: Vụ Đông Xuân 2017-2018 phấn đấu gieo trồng 42.000 ha cây hàng năm
14:31 26/12/2017
(ĐCSVN) - Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, Vụ Đông Xuân 2017-2018, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 42.000 ha cây hàng năm; trong đó cây lúa 31.000 ha, ở trà lúa Xuân sớm: Bố trí các giống lúa dài ngày (Xi23, X21, NX30,...); trà lúa Xuân muộn: Thiên ưu 8, HT1, RVT, DQ11, TBR225, Nếp 97..., các giống lúa lai: TH3-5.
Cơ hội xúc tiến giao thương cho nông sản Vĩnh Phúc
14:30 26/12/2017
(ĐCSVN) - Nhằm xúc tiến thương mại tìm đầu ra cho những loại nông sản mới, tạo những chỗ đứng vững chắc hơn trên thị trường, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức Hội chợ Nông nghiệp Vĩnh Phúc 2017.
Vĩnh Phúc: Tăng cường phòng chống cháy rừng
14:30 26/12/2017
(ĐCSVN) – Toàn tỉnh hiện có hơn 33.000 ha rừng, trong đó có khoảng 9.000 ha rừng xác định là có nguy cơ xảy ra cháy cao trong mùa hanh khô, tập trung ở các xã: Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên; Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên.
Vĩnh Phúc: Năm 2017, công tác giảm nghèo của tỉnh tiếp tục đạt được kết quả tích cực
14:30 26/12/2017
(ĐCSVN) - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao đánh giá kết quả giảm nghèo năm 2017 và triển khai thực hiện chính sách đối với hộ nghèo, cận nghèo sau khi có kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2017.
Đồng bộ từ chính sách đến thực hiện trong triển khai Chỉ thị 19 về dạy nghề lao động nông thôn
14:28 26/12/2017
(ĐCSVN) – 5 năm qua, kể từ Chỉ thị số 19/CT-TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn” đi vào thực hiện, tại địa bàn Vĩnh Phúc, chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn được các cấp, các ngành đã triển khai đồng bộ, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu lao động và nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo của các doanh nghiệp.