(ĐCSVN) – Căn cứ vào Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017 – 2020 do UBND tỉnh ban hành, cấp ủy và chính quyền địa phương nơi đây đang muốn khuyến khích, hỗ trợ SXSH tại các cơ sở sản xuất công nghiệp trong tỉnh, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm.

Thực tế, những năm qua, tập trung khai thác những lợi thế về đất đai, vị trí địa lý, cơ chế chính sách hỗ trợ của Nhà nước, Vĩnh Phúc trở thành một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng khá của cả nước ; một số ngành công nghiệp chủ lực, công nghệ cao, có lợi thế cạnh tranh được quan tâm đầu tư đúng mức như: Sản xuất ô tô, xe máy; gạch ốp lát; linh, phụ kiện điện tử... ; các ngành công nghiệp phụ trợ cũng có nhiều bước phát triển vượt bậc; tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề truyền thống được quy hoạch, đầu tư và khôi phục, phát triển.

Cùng với sự tăng trưởng về lĩnh vực sản xuất công nghiệp của tỉnh, vấn đề ô nhiễm môi trường do nước thải công nghiệp, rác thải công nghiệp, rác thải nguy hại của một số cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng nhanh. Vì thế, vấn đề SXSH trong lĩnh vực công nghiệp, tái sử dụng phế phẩm, góp phần bảo vệ môi trường nói chung đã và đang được các ban, ngành, chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh rất quan tâm.

Ngày 7/9/2017 vừa qua, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017 - 2020. Kế hoạch này đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao hiệu quả áp dụng SXSH trong công nghiệp. Minh chứng là những năm gần đây, UBND tỉnh chỉ đạo các ban, ngành chức năng tăng cường công tác rà soát, đưa vào triển khai các dự án sử dụng hiệu quả, hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên; thực hiện tốt công tác đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư; chú trọng công tác thanh, kiểm tra đối với các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

 

Áp dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp Vĩnh Phúc (Ảnh: V.P)


Kế hoạch hành động của Chiến lược cũng nhấn mạnh, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm, khuyến khích doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực áp dụng SXSH trong công nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, tái sử dụng phế phẩm và bán thành phẩm có giá trị, giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe cho người lao động... là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Theo đó, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức; tổ chức nhiều hội thảo, tập huấn về SXSH trong công nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp triển khai thực hiện và đánh giá quy trình SXSH. Hướng tới mục tiêu khuyến khích, hỗ trợ SXSH tại các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên, nhiên liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người, đảm bảo phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế... nhiều chương trình, dự án áp dụng SXSH đã được doanh nghiệp triển khai hiệu quả. Từ công tác tuyên truyền hiệu quả, thiết thực, đến nay, hầu hết doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trong tỉnh đã nâng cao nhận thức về ý nghĩa, lợi ích của việc áp dụng SXSH trong công nghiệp.

 

Hà Anh