• Vĩnh Phúc - Con người và truyền thống  

Để nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức của tỉnh Vĩnh Phúc trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH
14/01/2019
(ĐCSVN) - Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã khẳng định: “Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững”.
TP. Vĩnh Yên: Chủ động phòng, chống đói rét cho đàn vật nuôi, thủy sản
18:29 20/11/2018
(ĐCSVN) - Đối với đàn gia súc, gia cầm, các hộ chủ động gia cố, tu sửa, đảm bảo chuồng trại sạch sẽ, khô ráo, đủ ấm, không bị gió lùa, mưa hắt làm ẩm, ướt nền chuồng. Dự trữ chất đốt để sưởi cho gia súc trong những ngày rét đậm, rét hại.
Xử lý dứt điểm tình trạng quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn Ngân sách nhà nước
14:52 15/11/2018
(ĐCSVN) - UBND tỉnh đề nghị các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án chấp hành nghiêm túc việc lập hồ sơ, báo cáo quyết toán vốn đầu tư từ dự án hoàn thành gửi cơ quan thẩm tra phê duyệt quyết toán theo quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính.
Vĩnh Phúc: Phấn đấu Vụ Đông Xuân 2018 – 2019 tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 39.400ha
17:09 09/11/2018
(ĐCSVN) – Theo kế hoạch, vụ Đông Xuân 2018 - 2019, toàn tỉnh gieo trồng 39.400ha cây hàng năm; tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 200 nghìn tấn; giá trị sản xuất đạt trên 2.250 tỷ đồng.
Vĩnh Phúc: bình quân giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp tăng 3,29%/năm
15:43 06/11/2018
(ĐCSVN) - Trong nửa nhiệm kỳ qua, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt kết quả quan trọng, góp phần quan trọng đảm bảo ổn định xã hội. Bình quân giá trị sản xuất toàn ngành tăng 3,29%/năm; giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt 143 triệu đồng đối với cây trồng và đạt 153 triệu đồng đối với thủy sản.
Vĩnh Phúc: tạo nhiều cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp - nông thôn
15:26 26/10/2018
(ĐCSVN) – Doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, thường gặp nhiều rủi ro. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp cũng gặp không ít khó khăn về vốn, đất canh tác. Vì vậy, bên cạnh các cơ chế, chính sách của Trung ương, thời gian qua, tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo chiều sâu
08:03 26/10/2018
(ĐCSVN) - Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng từ đầu năm đến nay, lĩnh vực công nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với các sản phẩm công nghiệp xuất khẩu chủ lực, tiếp tục góp phần quan trọng đưa kinh tế Vĩnh Phúc trở thành một trong những địa phương đứng đầu khu vực miền Bắc và cả nước.
Vĩnh Phúc: Tích cực nâng cao chất lượng công tác phòng cháy, chữa cháy
15:13 09/10/2018
(ĐCSVN) - Nhằm hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy (4/10), tháng an toàn phòng cháy chữa cháy (10/2018), đồng thời nâng cao chất lượng công tác phòng cháy chữa cháy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các đơn vị, Sở, ban, ngành liên quan trên địa bàn tỉnh cần tập trung triển khai một số giải pháp trọng tâm.
Ngành giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc đạt nhiều kết quả tích cực
18:08 28/09/2018
(ĐCSVN) - Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, từ đầu năm đến nay, ngành Giáo dục đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ như dạy học các chủ đề tích hợp liên môn, kỹ năng sống, kỹ năng xây dựng mô hình học tập,... cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong ngành.
Vĩnh Phúc: Các hoạt động văn hoá và thể thao diễn ra sôi nổi , đa dạng
15:26 28/09/2018
(ĐCSVN) - Theo Cục Thống kê Vĩnh Phúc, 9 tháng năm 2018, nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật diễn ra sôi nổi, đa dạng nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.