• Vĩnh Phúc - Con người và truyền thống  

Vĩnh Phúc: Tăng cường công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác y tế trên địa bàn tỉnh
17/08/2018
(ĐCSVN) – Là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc, Đảng bộ Sở Y tế có chức năng lãnh đạo Sở Y tế, giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về y tế trên địa bàn tỉnh.
Vĩnh Phúc: Thúc đẩy các giải pháp phát triển ngành thủy sản
16:54 21/12/2017
(ĐCSVN) - Thủy sản là một trong những ngành có những đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế của Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, để phát huy tiềm năng của lĩnh vực này, địa phương vẫn cần triển khai nhiều giải pháp quan trọng.
Vĩnh Phúc: Tăng cường các giải pháp thúc đẩy hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài
14:52 02/11/2017
(ĐCSVN) - Thời gian qua, khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều đóng góp quan trọng cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Dù vậy, để nâng cao hơn nữa hiệu quả đầu tư, vẫn còn nhiều vấn đề cần bàn tới.
Vĩnh Phúc: Triển khai phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”
19:46 24/10/2017
(ĐCSVN) - UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Kế hoạch số 7998/KH-UBND về việc tổ chức phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020.
Vĩnh Phúc: Hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em
14:06 24/10/2017
(ĐCSVN) - Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”.
Vĩnh Phúc: Tổng kết Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào” năm 2017
17:21 29/08/2017
(ĐCSVN) - Ngày 29/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Tổng kết và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào” năm 2017.
Vĩnh Phúc: Tỷ lệ đô thị hóa đạt 33%
16:52 01/08/2017
(ĐCSVN) - Công tác quy hoạch của tỉnh luôn được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Quy hoạch đô thị từng bước đi vào nền nếp và đạt được những kết quả tích cực.
Ngành Tư pháp tỉnh sẽ triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm
16:51 01/08/2017
(ĐCSVN) - Với việc đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, nhất là việc tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tham gia ý kiến, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm, ngành Tư pháp tiếp tục hoàn thành, đảm bảo tiến độ, hiệu quả, chất lượng trên tất cả các mặt công tác.
Lập Thạch (Vĩnh Phúc): Triển khai kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
18:29 28/07/2017
(ĐCSVN) - UBND huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) vừa có kế hoạch số 102/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện.