Theo báo cáo của Công an tỉnh Vĩnh Phúc, trên cơ sở các kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, ngày 07/11/2016, Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 49-KH/ĐUCA triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để thống nhất thực hiện trong toàn lực lượng. Trong đó, phân công rõ ràng, cụ thể chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị trong tổ chức thực hiện kế hoạch, nhấn mạnh đến vai trò, trách nhiệm của đồng chí Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng đơn vị; yêu cầu các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, cấp uỷ, lãnh đạo các đơn vị, đoàn thanh niên, hội phụ nữ và mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ trách nhiệm nêu gương, tự giác đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; mỗi CBCS tự giác xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Công an Vĩnh Phúc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Ảnh: HNV)

Để việc tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được thực hiện gắn với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Từ đó tập trung chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên với nhiều biện pháp thiết thực nhằm tập trung thực hiện có hiệu quả các mặt công tác trọng tâm, đột phá, qua đó tạo những chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng lực lượng CAND.

Năm 2017, để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đề ra khẩu hiệu hành động trong toàn lực lượng là “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, “Công an Vĩnh Phúc - Tất cả vì sự bình yên của nhân dân”.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ về chấn chỉnh kỷ luật công tác, chấp hành nghiêm điều lệnh; trong đó tập trung vào uốn nắn tư thế tác phong, thực hiện điều lệnh nội vụ, quản lý CBCS, thực hiện văn hóa ứng xử với nhân dân; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Điều lệnh CAND. Công an tỉnh và 100% các đơn vị trực thuộc đã tổ chức Lễ phát động thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, các đơn vị trong lực lượng Công an tỉnh đã tổ chức 40 cuộc hội thảo, toạ đàm về nội dung “Xây dựng phong cách người công an Vĩnh Phúc bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, tổ chức các buổi nói chuyện về văn hoá giao tiếp, ứng xử của CBCS.

Tập trung tuyên truyền, giáo dục nhóm cán bộ là thanh niên, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, xuất nhập cảnh, đặc biệt đối với cán bộ thường xuyên trực tiếp tiếp xúc, giải quyết các công việc cho tổ chức, công dân.

Căn cứ tình hình thực tế, nhiều đơn vị đã vận dụng các nội dung thực hiện Chỉ thị 05 và cuộc vận động vào công tác cụ thể như nhận thêm việc, làm thêm giờ, giảm thời gian, thủ tục hành chính, tình nguyện làm việc vào ngày Thứ 7, Chủ nhật... nhằm nêu cao tinh thần, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ. Đặc biệt, Công an tỉnh đã tổ chức rộng rãi việc lấy ý kiến đóng góp của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, thành viên mặt trận Tổ quốc và nhân dân đối với lực lượng Công an về đạo đức, lối sống, văn hoá, giao tiếp, ứng xử, tư thế, lễ tiết, tác phong của cán bộ, chiến sỹ CAND.

Đồng thời, Đảng uỷ Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chương trình thanh tra chuyên đề, kịp thời chấn chỉnh sơ hở thiếu sót trong tổ chức thực hiện các mặt công tác; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trong năm 2017, Đảng uỷ- Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt việc thực hiện nếp sống văn hoá, giao tiếp ứng xử và tư thế, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân, do đó đã làm chuyển biến sâu sắc về tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; nhất là về tư thế, lễ tiết, tác phong, giao tiếp ứng xử văn hoá với đồng chí, đồng đội và nhân dân.

Bên cạnh đó, nhằm củng mối quan hệ gần gũi với quần chúng nhân dân và giáo dục CBCS về tình thương yêu, giúp đỡ nhân dân, Công an tỉnh đã chỉ đạo tăng cường các hoạt động tình nghĩa. Hàng năm, CBCS đều đóng góp 1 ngày lương ủng hộ quỹ “Nghĩa tỉnh đồng đội”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo”, “Quỹ khuyến học”,… Ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài lực lượng Công an, hoạt động từ thiện của các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh và trong phạm vi cả nước. Trong năm 2017, các đơn vị trong Công an tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ủng hộ, từ thiện với hàng nghìn xuất quà, tổng trị giá hơn một tỷ đồng, hiện Công an tỉnh đang phụng dưỡng 4 Mẹ Việt Nam anh hùng.

Trong công tác chuyên môn, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" với khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; Công an Vĩnh Phúc - Tất cả vì sự bình yên của nhân dân”; thành lập 5 khối thi đua và thường xuyên phát động các đợt thi đua đặc biệt, đợt thi đua ngắn ngày với những nội dung thi đua cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ công tác, chiến đấu của từng đơn vị.

Các phong trào thi đua luôn được cấp uỷ, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong Công an tỉnh chú trọng quan tâm phát hiện nhân tố mới, mô hình mới, cách làm hay để tổ chức trao đổi, toạ đàm phổ biến kinh nghiệm, góp phần động viên, khích lệ và thúc đẩy các phong trào thi đua phát triển sâu, rộng trong toàn lực lượng Công an tỉnh. Qua mỗi đợt thi đua, hầu hết CBCS các đơn vị đều nhận thức được ý nghĩa của mỗi đợt thi đua và lập được nhiều thành tích xuất sắc, nhiều đơn vị đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu trong công tác điều tra làm rõ các vụ phạm pháp hình sự, trong điều tra phát hiện đấu tranh bắt giữ xử lý tội phạm về ma túy, kinh tế, môi trường, tệ nạn xã hội; trong phòng ngừa làm giảm tai nạn giao thông; trong tổ chức các hoạt động tình nghĩa, hoạt động về nguồn …

Kết quả nổi bật đáng ghi nhận trong năm 2017 mà Công an tỉnh đạt được phải kể đến là: Xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả 03 đề án phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh; Chủ động, tháo gỡ sớm 17 vụ, việc có dấu hiệu đình công, lãn công; Trong thời gian ngắn đã tập trung chỉ đạo bắt giữ 03 ổ nhóm tội phạm cướp giật tài sản, đã bắt 06 đối tượng, chặn đứng tình trạng tội phạm cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh; Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ, phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học…

Nhiều đơn vị đã có cách làm sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành công tác, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; nhiều tấm gương CBCS được các cấp, các ngành biểu dương, khen ngợi và nhân dân ghi nhận về thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Đặc biệt, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm TTATXH, bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước, chào mừng 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, Công an tỉnh đã được Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an biểu dương, khen thưởng 02 lần do triển khai nghiêm túc, lập được nhiều chiến công xuất sắc, tiêu biểu. Trong năm 2017, Công an tỉnh cũng đã nhận được 42 bức thư cảm ơn, khen ngợi của các trường học, chính quyền địa phương và nhân dân về tinh thần, thái độ phục vụ, giúp đỡ nhân dân.

Có thể khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong lực lượng Công an tỉnh đã thực sự phát huy hiệu quả, góp phần đưa việc chấp hành điều lệnh CAND của mỗi CBCS đi vào nề nếp, đặc biệt là việc chấp hành giờ giấc làm việc, chế độ trực ban, trực chiến đấu, tinh thần trách nhiệm với công việc; thái độ phục vụ nhân dân … từ đó, nâng cao hiệu quả công tác, chiến đấu của toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt, xung kích thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Hà Anh