Ảnh minh họa (Nguồn: qtv.vn)

Địa phương còn tổ chức hơn 30 lớp tập huấn cho các cộng tác viên, tuyên truyền viên cấp huyện, cấp cơ sở, thanh niên tình nguyện về công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm cho ĐVTN và nhân dân được các cấp bộ Đoàn triển khai thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh thông tin của tổ chức Đoàn. BTV Tỉnh Đoàn phối hợp với Báo Vĩnh Phúc, Đài PT-TH, Cổng thông tin điện tử tỉnh xây dựng các chuyên mục, chuyên trang, các bài viết về gương người tốt, việc tốt, những mô hình tiêu biểu trong công tác phòng, chống tội phạm và TNXH; phát hành 6.000 cuốn Bản tin Tuổi trẻ Vĩnh Phúc miễn phí tới các cơ sở Đoàn, Hội trong tỉnh, trong đó, có các nội dung tuyên truyền về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và phòng chống mua bán người. Ngoài ra, BTV Tỉnh Đoàn còn tuyên truyền trực quan, xây dựng hệ thống khẩu hiệu, pano, áp phích có nội dung "Tuổi trẻ Vĩnh Phúc nói không với ma túy", "Ma túy là kẻ sát nhân", "Sử dụng ma túy là tự giết mình"...

Các CLB pháp luật duy trì hoạt động hiệu quả, thu hút nhiều TTN tham gia. Các mô hình với hoạt động phong phú, bổ ích, thiết thực góp phần hạn chế các vi phạm của TTN, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Các đội thanh niên tình nguyện chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng chức năng, tổ chức xã hội trên địa bàn thực hiện các hoạt động phòng ngừa tội phạm, TNXH thông qua các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, giúp đỡ và hướng dẫn người nghiện ma túy, người mại dâm, người bị nhiễm HIV/AIDS tiếp cận các dịch vụ y tế, xã hội, tạo điều kiện giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường, xã hội và đội ngũ cộng tác viên tuyên truyền tổ chức hoạt động giáo dục can thiệp tại cộng đồng. Trong năm 2017, các cấp bộ Đoàn đã cảm hóa, giúp đỡ 200 thanh niên chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng. Các huyện, thị, thành Đoàn đã thành lập Tổ thông tin nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong thanh niên, giúp Tỉnh Đoàn nắm bắt, đánh giá kịp thời tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên.

Đặc biệt, Đoàn Thanh niên, Hội LHTN Việt Nam tỉnh luôn là lực lượng xung kích trong việc tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể trong công tác triển khai phòng chống tội phạm, TNXH. Qua đó, từng bước nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn và Hội LHTN Việt Nam tỉnh trong công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, TNXH trên địa bàn tỉnh.

N.Y