• Vĩnh Phúc hôm nay  

Xây dựng nông thôn mới góp phần tăng cường gắn bó mật thiết giữa Đảng với dân ở Vĩnh Phúc
29/09/2018
(ĐCSVN) – Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại Vĩnh Phúc đã góp phần quan trọng vào thực hiện dân chủ trực tiếp, dân chủ tự quản ở cơ sở. Người dân là chủ thể trong quá trình thực hiện, từ đó, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận với nhân dân.
Vĩnh Yên: tập trung rà soát thu hồi nợ đọng thuế
10:55 09/11/2018
(ĐCSVN) – Theo Chi cục thuế thành phố Vĩnh Yên, hiện đơn vị đang tập trung rà soát, phân tích 100% các khoản nợ thuế để áp dụng các biện pháp thu nợ phù hợp, vừa tạo điều kiện hỗ trợ người nộp thuế trong sản xuất, kinh doanh vừa đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo chính sách pháp luật.
Vĩnh Phúc: khuyến khích và nâng cao chất lượng phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật
15:44 06/11/2018
(ĐCSVN) - Thông qua phong trào, nhiều doanh nghiệp có điều kiện nâng cao năng suất, chất lượng lao động và khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc phẫu thuật thành công đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn
15:43 06/11/2018
(ĐCSVN) - Trước đây, người bệnh được chỉ định đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn phải đến các bệnh viện tuyến Trung ương mới thực hiện được, nhưng giờ đây, các bác sĩ Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai thành công kỹ thuật này.
Vĩnh Phúc: Sản xuất chăn nuôi ổn định và phát triển
15:06 06/11/2018
(ĐCSVN) – Theo Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc, tình hình sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong tháng nhìn chung ổn định và phát triển.
Vĩnh Phúc đã trồng được 690 ha rừng tập trung trong 10 tháng/2018
14:58 06/11/2018
(ĐCSVN) – Theo Cục Thống kê Vĩnh Phúc, đến nay, các đơn vị sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh trồng được 690 ha rừng tập trung, tăng 6,01% so với cùng kỳ và đạt 106,15% kế hoạch năm.
Vĩnh Phúc: Làm tốt công tác dân vận trong tình hình mới
16:21 02/11/2018
(ĐCSVN) - Quán triệt quan điểm của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh Vĩnh phúc luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo sự đồng thuận và phát huy đoàn kết trong nhân dân.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng gần 13% so cùng kỳ
16:21 02/11/2018
(ĐCSVN) – Theo cơ quan thống kê tỉnh Vĩnh Phúc, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng ước đạt hơn 4.200 tỷ đồng, tăng hơn 2% so với tháng trước và tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm 2017.
Vĩnh Phúc: 102/112 xã hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới
16:21 02/11/2018
(ĐCSVN) - Đến hết tháng 9/2018, Vĩnh Phúc đã có 101/112 xã hoàn thành tiêu chí giao thông, với 3.737km/4.199km đường giao thông nông thôn được cứng hóa, đạt 89%.
Vĩnh Phúc: triển khai dự án theo hình thức BT còn gặp khó khăn
16:20 02/11/2018
(ĐCSVN) - Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc, đến nay, Vĩnh Phúc triển khai thực hiện 8 dự án theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT), trong đó có 6 dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.