• Vĩnh Phúc hôm nay  

Vĩnh Phúc triển khai một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác dạy nghề cho lao động nông thôn
14/08/2018
(ĐCSVN) – Hiện nay, công tác dạy nghề cho lao động nông thôn của tỉnh đã và đang được quan tâm chú trọng. Việc chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội cũng được tập trung triển khai.
Vĩnh Yên: Giải quyết việc làm mới cho gần 2.000 lao động
15:42 25/12/2017
(ĐCSVN) - Theo báo cáo của UBND thành phố Vĩnh Yên, năm 2017, toàn thành phố giải quyết việc làm mới cho gần 2.000 lao động.
Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Tăng cường chỉ đạo sản xuất chăn nuôi trên địa bàn huyện
15:41 25/12/2017
(ĐCSVN) - UBND huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) vừa có công văn số 3063/UBND-NN&PTNT về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện.
Năm 2017, Vĩnh Phúc duy tu, bảo dưỡng được nhiều công trình đường bộ
15:28 25/12/2017
(ĐCSNV) – Năm 2017, ngành Giao thông vận tải Vĩnh Phúc đã dành gần 73 tỷ đồng cho công tác quản lý, bảo trì đường bộ. Việc duy tu, bảo dưỡng kịp thời các công trình đã cơ bản đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, tập trung giải quyết kịp thời những đoạn đường hư hỏng, xuống cấp, nâng cao hiệu quả khai thác, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.
Năm 2017, tích cực triển khai vốn đầu tư công
17:05 21/12/2017
(ĐCSVN) - Năm 2017, Vĩnh Phúc được giao 7,599 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã kịp thời điều chỉnh kế hoạch đầu tư công phù hợp với tình hình thu ngân sách năm; ban hành chỉ thị về đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công và phân khai chi tiết toàn bộ nguồn vốn ngay từ đầu năm 2017.
Yên Lạc tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao các tiêu chí nông thôn mới
16:38 21/12/2017
(ĐCSVN) - Là huyện sớm được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới của tỉnh Vĩnh Phúc, Yên Lạc đang tiếp tục triển khai các giải pháp để giữ vững và nâng cao các tiêu chí của chương trình này.
Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh các giải pháp triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2017-2018
18:23 19/12/2017
(ĐCSVN) - Nhằm triển khai tiến độ sản xuất cây trồng vụ Đông Xuân 2017-2018, hiện nay, tỉnh Vĩnh Phúc đang tập trung triển khai nhiều giải pháp thực hiện kế hoạch đề ra.
Tam Đảo (Vĩnh Phúc): Tăng cường công tác quản lý đất đai
16:30 13/12/2017
(ĐCSVN) - UBND huyện Tam Đảo vừa có Thông báo số 296/TB-UBND về Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thường trực UBND huyện về công tác quản lý đất đai, thực hiện chính sách đất dịch vụ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện diễn ra ngày 7/12 vừa qua.