Ảnh minh họa (Nguồn: A.N)

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 85 hành vi vi phạm, nhắc nhở 4 trường hợp, xử lý vi phạm hành chính 81 vụ với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng, tiêu hủy hàng hóa giá trị gần 15 triệu đồng.

Trong đó, Đội Quản lý thị trường số 5 đã xử lý vi phạm hành chính 35 triệu đồng đối với 46 hành vi không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định của pháp luật; 11 triệu đồng với 10 hành vi kinh doanh phân bón không để đúng nơi quy định; gần 20 triệu đồng đối với 10 hành vi kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, không lưu mẫu thức ăn; hơn 50 triệu đồng đối với các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập, kinh doanh hàng hóa không ghi nhãn mác, sản xuất bếp gas không công bố tiêu chuẩn theo quy định...

Năm 2018, Đội Quản lý thị trường số 5 tiếp tục kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh và UBND huyện Lập Thạch; tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh ký cam kết không kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không tàng trữ hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không đảm bảo chất lượng, mất vệ sinh an toàn thực phẩm...

A.N