Được biết, đây là những đơn vị đã có thời gian hợp tác với tỉnh Vĩnh Phúc, cụ thể là với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khá lâu dài.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc với đại diện các đơn vị báo chí truyền thông ngày 11/5 (Ảnh: HNV)

Năm 2018, với mục tiêu đổi mới hình thức, chất lượng và nội dung thông tin tuyên truyền hiệu quả, bền vững, tỉnh tập trung rà soát lại các đầu mối đơn vị hợp tác thông tin tuyên truyền thường xuyên, trong đó chú ý tới các đơn vị báo chí truyền thông chính thống nhằm phản ánh sinh động và rõ nét nhất bức tranh phát triển kinh tế - xã hội cũng như công cuộc phát triển bền vững của tỉnh trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng như hiện nay.

Đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đề nghị, 4 đơn vị báo chí trên sẽ tập trung vào phản ánh các thông tin như: những nỗ lực của Vĩnh Phúc trong việc thực hiện Đề án 01-ĐA/TU; Nghị quyết 18-NQ/TW về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Chương trình hành động số 49-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Mục tiêu, chương trình, kế hoạch và các giải pháp triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018 của tỉnh; Duy trì đà tăng trưởng và nâng cao chất lượng tăng trưởng của tỉnh sau hơn 20 năm tái lập; Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh và sự phát triển của tỉnh trong năm 2018. Trong đó, chú trọng phản ánh công tác phát triển kinh tế công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường ở các khu – cụm công nghiêp; Công tác xây dựng Đảng gắn với phát triển KT-XH, đặc biệt chăm lo tới công tác an sinh xã hội trong năm 2018; Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phát triển tổ chức Đảng và đảng viên, trong đó chú trọng ở đồng bào dân tộc thiểu số và doanh nghiệp trong tỉnh; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở; xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị 4 đơn vị báo chí nói trên sẽ hỗ trợ, tư vấn và trợ giúp trong xử lý liên quan tới truyền thông./.

Hà Anh