Ảnh minh họa (Ảnh:M.P)


Theo báo cáo của Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân thành phố Vĩnh Yên, các phường của thành phố đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân; Công tác y tế dự phòng, vệ sinh môi trường, giám sát, phòng chống dịch bệnh, truyền thông giáo dục sức khoẻ cho nhân dân ngày càng được chú trọng.


Đối chiếu với bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, Đoàn phúc tra Sở Y tế đã đánh giá cao những nỗ lực của Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân của thành phố Vĩnh Yên và Trạm y tế phường Đồng Tâm, Tích Sơn trong việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí. Đoàn đánh giá phường Đồng Tâm đạt 96 điểm; phường Tích Sơn đạt 92,5 điểm. Đây là cơ sở để Đoàn phúc tra Sở Y tế trình UBND tỉnh công nhận phường Đồng Tâm và phường Tích Sơn đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 trong năm 2017.
 


M.P