Cụ thể, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII bằng hình thức trực tuyến.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội (ĐBQH) tỉnh, đồng chí Trần Văn Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành, đoàn thể và Đảng ủy trực thuộc. Hội nghị cũng thực hiện kết nối trực tuyến với các huyện, thành phố và 1 số xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị quán triệt nghị quyết (Ảnh: Bích Phượng)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt, quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Uỷ viên Trung ương Đảng Đảng, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ quán triệt những nội dung cơ bản, làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới và các nhiệm vụ đột phá trong Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, nhất là các đồng chí Bí thư cấp ủy cần chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị quán triệt sâu sắc, nghiêm túc và chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa XII theo Kế hoạch của Tỉnh ủy, với tinh thần đổi mới, thiết thực, đảm bảo chất lượng. Trên cơ sở hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc xây dựng Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết ở cấp mình bảo đảm thiết thực, sát hợp và có tính khả thi cao, gắn thực hiện chương trình hành động với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu, sau hội nghị các đại biểu thực hiện việc viết bài thu hoạch, đồng thời gửi phiếu đống góp ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện các nghị quyết về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp. Đồng thời, các ngành trong khối tuyên truyền theo chức năng, nhiệm vụ, mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng các Nghị quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng. MTTQ, các ban, sở, ngành, đoàn thể tuyên truyền các Nghị quyết và vận động đoàn viên, hội viên thực hiện nghiêm túc

Hồng Sáng