Ảnh minh họa (Ảnh: CPV)

TheoUBND tỉnh Vĩnh Phúc, thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện BHYT học sinh, sinh viên và đã đạt được kết quả quan trọng. Số lượng học sinh, sinh viên tham gia BHYT hàng năm đều tăng. Năm học 2018-2019, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT là 92,7%, trong đó, có trường học đã đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

Để tiếp tục thực hiện tốt chính sách BHYT cho học sinh, sinh viên, phấn đấu năm học 2019-2020 đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT theo chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016, UBND tỉnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định, chính sách BHYT học sinh, sinh viên.

Phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đăng ký khám chữa bệnh BHYT nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình khám chữa bệnh BHYT đối với học sinh, sinh viên.

Tổ chức tốt việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, mức đóng BHYT theo quy định hiện hành, trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu và kinh phí thù lao BHYT cho các cơ sở giáo dục đầy đủ, kịp thời.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với BHXH tỉnh xây dựng văn bản liên ngành hướng dẫn các đơn vị thực hiện BHYT học sinh và triển khai thực hiện công tác BHYT học sinh theo đúng quy định hiện hành. Giao chỉ tiêu cụ thể cho các Phòng Giáo dục và Đào tạo ngay từ đầu năm học, đầu khóa học phấn đấu đạt tỷ lệ 100% học sinh tham gia BHYT, đưa nội dung công tác BHYT học sinh thành một trong các tiêu chí thi đua của năm học.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh để đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia BHYT nói chung và học sinh, sinh viên nói riêng. Phối hợp với cơ quan BHXH tổ chức kiểm tra, hướng dẫn sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở giáo dục đạt hiệu quả nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh, sinh viên./.

 

BT