Cán bộ làm thủ tục tiếp dân. (Ảnh minh họa)

Việc tổ chức thi tuyển công chức vào làm việc tại các chi cục, phòng, ban chuyên môn tại các sở, ngành, UBND quận, huyện để bù vào số công chức hiện đang thiếu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, đúng cơ cấu.

Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển công chức theo quy định tại Điều 36 Luật Cán bộ, công chức. Người dự thi tuyển công chức thực hiện qua 2 vòng thi gồm: Vòng 1 là thi trắc nghiệm môn kiến thức chung và ngoại ngữ trên máy vi tính; vòng 2 là thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Về vấn đề thi tuyển công chức, Giám đốc Sở Nội vụ Trương Văn Lắm cho biết, trong năm 2017 và 2018, Thành phố không tổ chức thi tuyển công chức với lý do vượt so với chỉ tiêu biên chế mà Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ giao. Vì vậy, hiện nay nhiều đơn vị có nhu cầu cần những người đã là công chức và nếu xin từ các sở, ngành, quận, huyện của Thành phố thì không được vì cũng đang thiếu và phải xin từ các địa phương khác về. Năm 2019, Thành phố  thi tuyển công chức từ cấp huyện trở lên đã đáp ứng được nhu cầu nhân sự thiếu hụt của các cơ quan, đơn vị./.

Tin, ảnh: Chi Mai