Hội thảo chia sẻ kết quả khảo sát về quản lý bùn đất tổng hợp diễn ra tại Đà Nẵng (Ảnh: JICA)

Khảo sát được tiến hành từ tháng 2/2017 nhằm thu thập các thông tin và dữ liệu cần thiết tại lưu vực sông Vũ Gia – Thu Bồn để phân tích các vấn đề và nguyên nhân liên quan đến hoạt động vận chuyển bùn đất tại lưu vực sông và các khu vực ven biển miền Trung, từ đó đề xuất định hướng quản lý tổng hợp bùn đất của hệ thống sông trong tương lai.

Các hoạt động do con người tiến hành, như khai thác cát và xây dựng đập cũng như các công trình xây dựng khác đã tác động rất lớn đến hoạt động cung ứng bùn đất,  dòng vận chuyển liên tục của bùn đất trên toàn bộ lưu vực sông, dẫn đến xói lở bờ biển nghiêm trọng.

Khảo sát do JICA tiến hành đã xác định một số vấn đề như: tác động lớn bởi các kế hoạch xây dựng đập và quy định về khai thác cát tới sự thay đổi hoạt động cung ứng bùn đất cho khu vực hạ lưu chưa được xem xét một cách đầy đủ dựa trên các căn cứ khoa học; ngoài ra, dù đã có tiêu chuẩn thiết kế cho các công trình đơn lẻ như cửa thoát nước của đê, nhưng các địa phương vẫn chưa có tiêu chuẩn thiết kế cho các giải pháp tổng hợp nhằm ngăn chặn hiện tượng xói lở bờ biển.

Một số các giải pháp đã được Nhóm khảo sát JICA đề xuất. Về mặt ngắn hạn, địa phương cần phải nỗ lực để chấm dứt việc vận chuyển bùn đất và sự mất cân bằng trong hướng dịch chuyển của bùn đất thông qua hoạt động nuôi bãi và điều chỉnh dòng chảy. Về mặt dài hạn, địa phương cần phải đẩy mạnh nguồn nhân lực, các hệ thống pháp lý và thể chế cũng như năng lực kỹ thuật liên quan đến quản lý bùn đất, đồng thời xây dựng các kế hoạch dựa trên dữ liệu và cơ sở khoa học.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Ryutaro Kobayashi, Phó trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam đã đề xuất Tổng cục Phòng, chống và Quản lý thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) sử dụng kết quả khảo sát để xem xét các giải pháp nhằm ngăn chặn hiện tượng xói lở bờ biển cũng như xói lở bờ sông tại khu vực miền Trung trong tương lai. Bên cạnh đó, ông cũng đề cập đến Khảo sát Thu thập dữ liệu mà JICA đang tiến hành từ tháng 12/2017 về “Xây dựng chiến lược quản lý và giảm thiểu nguy cơ thiên tai”, trong đó, Chính phủ Việt Nam và JICA sẽ trao đổi thêm về sự hợp tác của JICA trong tương lai./.

Kiều Giang