Ảnh minh họa. (Nguồn:baophapluat.vn) 

UBND tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định./.

Mạnh Hùng