Ảnh minh họa

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổng hợp, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ và hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Đồng thời, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký và chịu trách nhiệm về Báo cáo của Chính phủ, gửi Đoàn giám sát Quốc hội trong ngày 17/12/2019./.

 
Mạnh Hùng