Ngày 22/8, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ  họp bất thường) nhằm xem xét, cho ý kiến về việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh. 
 
Đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp. (Ảnh: HM)

Tại kỳ họp, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai đã báo cáo nội dung về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019 – 2021. Theo đó, trong giai đoạn 2019 – 2021 tỉnh Lào Cai sẽ thực hiện sắp xếp 19 đơn vị gồm 16 xã, 2 phường và 1 thị trấn. Trong đó, số  đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp do có 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định gồm 13 xã; số đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp theo diện khuyến khích gồm 6 đơn vị.

Như vậy, số lượng các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lào Cai sau khi thực hiện sắp xếp sẽ gồm 8 huyện, 1 thành phố với 154 đơn vị xã, phường, thị trấn (giảm 10 đơn vị hành chính so với trước đây). Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ công chức, viên chức và người lao động sau sáp nhập là: Hợp nhất Đảng ủy các đơn vị hành chính cấp xã trước khi thực hiện sắp xếp thành Đảng ủy đơn vị hành chính mới; các chi bộ trực thuộc các đơn vị hành chính cũ chuyển thành trực thuộc Đảng ủy đơn vị hành chính mới. Các cơ quan chính quyền gồm HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức đoàn thể sẽ thực hiện hợp nhất trước khi thực hiện sắp xếp thành các đơn vị hành chính mới.  Về số lượng cán bộ công chức cấp xã dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp là 160 người; đối với đội ngũ cán bộ này tỉnh Lào Cai đã có phương án sắp xếp cụ thể đảm bảo trong thời hạn 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có hiệu lực thi hành.

Quang cảnh kỳ họp. (Ảnh HM)

Đồng thời kỳ họp cũng nghe tờ trình về Đề án công nhận thị trấn Phố Lu mở rộng của huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai là đô thị loại V. Theo đó, Thị trấn Phố Lu mở rộng trên cơ sở sáp nhập xã Phố Lu vào thị trấn Phố Lu có tổng diện tích tự nhiên 2.252ha, dân số 10.947 người. Thị trấn là Trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Bảo Thắng. Việc xem xét công nhận thị trấn Phố Lu mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại V là cần thiết để đánh giá đúng vị thế, thực tiễn phát triển của thị trấn, tạo điều kiện để thị trấn Phố Lu mở rộng có cơ hội phát triển nhanh và toàn diện hơn.

Sau khi tiến hành thảo luận, kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV lần lượt  thông qua các Nghị quyết gồm: Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019 – 2021; Nghị quyết thông qua Đề án công nhận thị trấn Phố Lu mở rộng huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai là đô thị loại V; Nghị quyết về một số nội dung UBND tỉnh trình phê chuẩn kết quả thỏa thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh khóa XV...

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai yêu cầu: Trên cơ sở Nghị quyết được thông qua, các ngành chức năng, các địa phương phối hợp triển khai đảm bảo đúng lộ trình./.

Nguyễn Thị Hồng Minh (CTV)