Ảnh minh hoạ. (Nguồn: baohagiang.vn)

Cụ thể, về nhà: 75 nhà bị thiệt hại (09 nhà thiệt hại hoàn toàn, 17 nhà thiệt hại rất nặng, 19 nhà thiệt hại thiệt hại nặng, 30 nhà thiệt hại một phần). Về nông nghiệp: 17,13 ha lúa và 26,43 ha diện tích rau màu bị thiệt hại, 16,5 ha cây lâm nghiệp (keo non) bị gãy đổ. Về cơ sở hạ tầng: 03 điểm trường bị tốc mái, đổ tường rào; 02 hội trường thôn và 01 nhà công vụ bị tốc mái, hư hỏng; 09 cột điện bị đổ.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện và các ngành đã xuống nắm bắt tình hình, huy động các lực lượng tại chỗ giúp đỡ nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống; tổ chức thống kê, đánh giá thiệt hại.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai đã và đang xảy ra ở nhiều địa phương, theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, thường xuyên liên lạc với các tỉnh, thành phố có cảnh báo về nắng nóng và nguy cơ xảy ra dông, lốc sét, mưa đá để nắm bắt tình hình. Chuyển các bản tin tới Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố để thông báo cho người dân chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, tình hình nắng nóng, dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh./.

Đ.H