Làm đường giao thông nông thôn ở Tây Ninh.( Ảnh: Song Anh)

UBND tỉnh Tây Ninh vừa sơ kết ba năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Theo đó, đến năm 2020 Tây Ninh sẽ phấn đấu có 46/80 xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 14 xã biên giới), phấn đấu có 5 xã (đã đạt chuẩn nông thôn mới) nâng cấp đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; Phấn đấu huyện Hòa Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới, Thành phố Tây Ninh là đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đạt từ 50 triệu đồng/ người/ năm; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm còn 1,3%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 81% trở lên; tỷ lệ hộ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 99%. 

Ước tính tổng mức vốn huy động cho đầu tư xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019 -  2020 là 5.344 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách 1.761 tỷ đồng, vốn tín dụng 2.705 tỷ đồng; vốn huy động từ doanh nghiệp, nhân dân, tổ chức kinh tế khác là 893 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh, Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, do nguồn ngân sách của tỉnh vẫn còn hạn hẹp, không đáp ứng tối đa được nhu cầu vốn trong đầu tư xây dựng nông thôn mới, nên rất cần sự chung tay của cộng đồng; các cấp chính quyền, đoàn thể cần đẩy mạnh hơn nữa công tác vận động nguồn vốn từ các tiềm lực kinh tế của xã hội, cũng như trong nhân dân để giảm phần nào kinh phí từ ngân sách nhà nước; trong đó, công tác vận động cần phải thiết thực, cụ thể, phù hợp với thu nhập của người dân, tránh trường hợp áp đặt vận động theo hướng cào bằng để xây dựng nông thôn mới; đồng thời phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, tự nguyện thì công tác vận động mới đạt được hiệu quả tốt nhất.

Định hướng đến năm 2025, toàn tỉnh Tây Ninh sẽ có 65/80 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, có 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10 xã nông thôn mới kiểu mẫu và ít nhất 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Được biết, giai đoạn 2016 - 2018, Tây Ninh có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cuối năm 2018, số tiêu chí đạt được bình quân trên xã là 14,9 tiêu chí. Không có xã dưới 10 tiêu chí. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2018 đạt 43,1 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,54% (7.609 hộ nghèo), tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 81%; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 98,8%. Lũy kế đến cuối năm 2018, toàn tỉnh Tây Ninh có 36/80 xã đạt chuẩn nông thôn mới./.

Mai Phan