Ban chấp hành Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam khóa I ra mắt Đại hội - Ảnh: PC

Ngày 8/11, tại trường Đại học Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đã diễn ra Lễ công bố công bố Quyết định thành lập Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam và Đại hội thành lập Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2018-2023.

Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam được thành lập với 135 thành viên, theo Quyết định số 2067/QĐ-BNV ngày 06/9/2018 của Bộ Nội vụ. Hiệp hội Nhà Vệ sinh Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.

Hiệp hội Nhà vệ sinh được thành lập nhằm khơi dậy  ý thức tự giác của cộng đồng trong việc quan tâm đến chất lượng nhà vệ sinh và lên phương án cải tạo xây dựng mới nhà vệ sinh công cộng đạt tiêu chuẩn nhà vệ sinh thế giới và đạt tiêu chuẩn của tổ chức ASEAN.

Theo đó, hoạt động chính của Hiệp hội là tuyên truyền, nâng cao ý thức xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn; phổ biến và áp dụng những thành tựu mới trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và quản lý để nâng cao hiệu quả duy trì, bảo dưỡng nhà vệ sinh; tiến hành khảo sát, lập các phương án cải tạo mới nhà vệ sinh công cộng đạt tiêu chuẩn thế giới, lắp đặt nhà vệ sinh miễn phí ở những nơi kinh tế khó khăn... Đồng thời, tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của nhà vệ sinh đối với đời sống và việc giữ gìn, làm sạch cảnh quan môi trường tại nhà vệ sinh công cộng, khu vực trường học, bệnh viện, bến xe, công viên…, tạo thói quen cho người dân sử dụng nhà vệ sinh một cách văn minh, lịch sự.

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Nội vụ công bố và trao Quyết định thành lập Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam cho Ban vận động thành lập Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam.

Ngay sau đó, Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam đã tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kì 2018-2023, bầu Ban Chấp hành Trung ương của Hiệp hội gồm 15 thành viên. Ông Lê Văn Hiệp, Tổng giám đốc Công ty Kim Hoàng Hiệp, tỉnh Bình Dương được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023./.

Phạm Cường