Tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng năm 2018
17/03/2018
(ĐCSVN) - Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018. Theo đó, năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.
Hà Nội tham gia ý kiến vào Ðề án Trung ương 7, khóa XII về công tác cán bộ
21:57 15/03/2018
(ĐCSVN) - Chiều 15/3, Thành ủy Hà Nội và Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào Đề án Trung ương 7, khóa XII về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ".
Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng gặp các gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân
21:19 15/03/2018
(ĐCSVN) – Tại buổi gặp diễn ra ngày 15/3 tại Hà Nội, Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá cao thành tích của các gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2017.
Đảng ủy Bộ Y tế thực hiện có hiệu quả các mục tiêu về chăm sóc sức khỏe nhân dân
16:13 15/03/2018
(ĐCSVN) - Năm 2018 là năm bản lề quan trọng để triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác y tế. Theo đó, ngành Y tế cần thực hiện nghiêm túc việc học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trọng tâm là triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.
Tăng cường giám sát việc rèn luyện đạo đức của cán bộ chủ chốt và đảng viên
15:50 15/03/2018
(ĐCSVN) - Ban Bí thư vừa ban hành Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 về hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên
11:11 15/03/2018
(ĐCSVN) - Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Tỉnh ủy Phú Yên quan tâm triển khai, đưa vào nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2018.
Để đảng viên trẻ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm
11:11 15/03/2018
(ĐCSVN) - Mỗi một người khi đứng vào hàng ngũ của Đảng đều mang trong mình những hoài bão, lý tưởng tốt đẹp là mong muốn được đóng góp công sức của mình cho sự phát triển của Đảng, của quê hương. Chính lý tưởng đó đã và đang thôi thúc biết bao thế hệ trẻ phấn đấu trở thành đảng viên.
Quảng Nam: Học tập và làm theo Bác là công việc quan trọng, thường xuyên
18:47 14/03/2018
(ĐCSVN) - Quan tâm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ tại chi bộ, cơ quan, đơn vị với những nội dung và hình thức phù hợp, coi đây là công việc quan trọng, thường xuyên.
Cập nhật kiến thức cho các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII
15:47 14/03/2018
(ĐCSVN) - Trong những năm qua, Đảng ta luôn dành sự quan tâm to lớn cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ và luôn coi đây là nhiệm vụ rất quan trọng, cần được tiến hành thường xuyên, liên tục.
Cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
16:39 13/03/2018
(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.