70 năm vang mãi “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”
10/06/2018
(ĐCSVN) – 70 năm đã trôi qua “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị, luôn là lời hiệu triệu mở đầu cho phong trào thi đua yêu nước của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” chứa đựng những tưởng lớn về thi đua yêu nước có ý nghĩa chỉ dẫn công tác Thi đua – Khen thưởng trong tình hình hiện nay.
Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ
15:45 07/06/2018
(ĐCSVN) - Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm động viên các tập thể, cá nhân phát huy những thành tích đã đạt được, cùng thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Đồng Hới (Quảng Bình): Biểu dương 37 tập thể và cá nhân điển hình trong học và làm theo Bác
14:56 07/06/2018
(ĐCSVN) - Việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Thành phố Đồng Hới luôn gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Sôi nổi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ kêu gọi thi đua yêu nước
11:16 07/06/2018
(ĐCSVN) - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018), nhiều địa phương đã tổ chức tuyên dương các gương điển hình tiên tiến nhằm tạo động lực mới trong các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực.
Làm theo gương Bác, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
11:09 07/06/2018
(ĐCSVN) - Các bài viết tại Cuộc thi “Làm theo gương Bác, chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” năm 2017-2018 tại Hải Dương đã phát hiện, biểu dương nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có những cách làm hay, sáng tạo, những tấm gương hy sinh quyền lợi cá nhân để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Những thanh niên công nhân làm theo lời Bác
10:32 07/06/2018
(ĐCSVN) – Nguyễn Đình Thanh và Lê Thị An dù tuổi đời còn trẻ nhưng đều đã gặt hái được rất nhiều thành tích trong lao động, sản xuất. Hai thanh niên công nhân này cũng là hai trong số 20 đại biểu tiêu biểu vừa tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ V.
Hà Nam: Đẩy mạnh phong trào Công an nhân dân học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy
15:58 06/06/2018
(ĐCSVN) - Từ việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân đã góp phần nâng cao chất lượng các mặt công tác xây dựng lực lượng và thực hiện công tác chuyên môn tại Công an tỉnh Hà Nam. Cán bộ, chiến sỹ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm vì dân phục vụ, xây dựng, củng cố mối quan hệ gắn bó với nhân dân...
“Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lịch sử và hiện thực”
14:40 06/06/2018
(ĐCSVN) - 70 năm đã trôi qua, nhưng “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, thúc giục tinh thần thi đua yêu nước của mỗi người dân Việt Nam, trong đó có cán bộ, chiến sĩ Quân đội.
Tỉnh Đoàn Quảng Nam tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác
14:27 06/06/2018
(ĐCSVN) - Những đoàn viên tiên tiến được tuyên dương lần này là những bạn trẻ công tác tốt, có sáng kiến hay, thiết thực trong công việc, tham gia hoạt động tình nguyện.
Công an tỉnh Bắc Giang tuyên dương 69 tập thể, cá nhân trong học và làm theo Bác ​
11:11 06/06/2018
(ĐCSVN) - Qua 5 năm thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, làm chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang.