Ngày 20/5, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và phong trào thi đua đặc biệt Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; hướng tới Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Hà Nội đến Công an các đơn vị, địa phương. Đại tướng Tô Lâm -  Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: Mộc Trà.

Với chủ đề “Phát huy truyền thống 75 năm vẻ vang, nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, lập công dâng Bác, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Phong trào thi đua tập trung vào các nội dung trọng tâm là: Thi đua bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần đảm bảo; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực, hiệu quả. Đợt thi đua được chia thành 4 đợt, từ ngày 19-5-2019 đến 19-8-2020.

Tại lễ phát động, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành quán triệt một số nội dung chỉ đạo cơ bản của Bộ Công an trong Kế hoạch số 176, về thực hiện Quyết định số 1847 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ và Kế hoạch số 173 của Bộ Công an về Tổ chức phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, để triển khai thực hiện trong toàn lực lượng CAND.

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã để lại cho Đảng, Nhà nước và nhân dân ta bản Di chúc có giá trị vô cùng to lớn.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, dưới sự soi đường của tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó có vận dụng sáng tạo tư tưởng, giá trị lịch sử Di chúc của Người, lực lượng CAND không ngừng lớn mạnh, trưởng thành cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, luôn quán triệt, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong các mặt công tác Công an; chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình; tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp trong hoạch định chủ trương, chính sách, kế hoạch, hoàn thiện thể chế, pháp luật để vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Bộ trưởng nhấn mạnh, thời gian tới, đặc biệt năm 2020 là năm diễn ra nhiều ngày kỷ niệm lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của lực lượng CAND, là năm đất nước tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII…  Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội mà Đảng, Nhà nước và nhân giao phó; thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác; chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của lực lượng CAND và thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp phải nghiêm túc quán triệt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung đợt thi đua đặc biệt theo Kế hoạch của Bộ; nêu cao tính gương mẫu, vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua với những biện pháp phong phú, thiết thực, hiệu quả, mang lại ý nghĩa, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tình hình từng đơn vị để phong trào thi đua là nguồn động lực cổ vũ cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chú trọng đề xuất tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, hiệu quả, nhất là tuyên truyền về hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an gương mẫu, tận tụy, bản lĩnh, ứng xử văn hóa, vì nước quên thân, vì dân phục vụ…

“Mỗi cán bộ Công an phải là một tấm gương sáng, là nhân tố tiên phong, tích cực nhất trong thực hiện văn hóa công vụ, trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Di chúc của Người”, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh./.

MT